Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Αγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου - Saint Therapon Bishop of Cyprus

Η Ευαγγελική περικοπή που ακολουθεί, είναι παρμένη από την ακολουθία του παρακλητικού Κανόνα του Αγίου Θεράπντα επισκόπου Κύπρου και Ιατρού.
Αφιερωμένο στους μη-Ορθοδόξους
Έκ του κατά Λουκάν (12, 8-12)

Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού Μαθηταίς. Πας ος αν ομολογήσει εν εμοι έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτώ έμπροσθεν των Αγγέλων του Θεού. Ο δε αρνησάμενός με ενώπιον των ανθρώπων, απαρνηθήσεται ενώπιον των Αγγέλων του Θεού. Και ος ερεί λόγον εις τον Υιόν του ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ΄ τω δε εις το Άγιον Πνεύμα βλασφημήσαντι ούκ αφεθήσεται. Όταν δε προσφέρωσιν υμάς επί τας συναγωγάς, και τας αρχάς, και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πως ‘η τι απολογήσησθε, ή τι είπητε. Το γαρ Άγιον Πνεύμα διδάξει υμάς εν αυτή τη ώρα, α δεί ειπειν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου