Η Cκέπη του Παππού - Αγίου Θεράποντα

Η Cκέπη του Παππού - Αγίου Θεράποντα

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Πρώτο μέρος

Δεύτερο μέρος

Τρίτο μέρος


Τέταρτο μέρος


Πέμπτο μέρος

Έκτο μέρος


Έβδομο μέρος

Ογδοο μέρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου