Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤΗΛΙΟΥ

Τό καντήλι στό σπίτι

Σέ κάθε χριστιανικό σπίτι ο πιστοί διαθέτουν να χρο μέ εκονίσματα, πού βρίσκεται σέ μφανές σημεο το σπιτιο στε νά εναι εκολα ρατός καί προσεγγίσιμος, ν μπροστά τους πρέπει νά καίει να καντήλι. To καντήλι μπορε νά εναι διαφόρων μεγεθν τύπων καί εναι προτιμότερο νά διαθέτει κάλυμμα, στε νά ποτραπε κίνδυνος νά πεταχτε θρυαλλίδα καί νά προκληθε πυρκαγιά. πίσης, πειδή ,τι φιερώνουμε στό Θεό πρέπει νά εναι ριστο, φείλουμε νά τοποθετομε στό καντήλι πολύ καλς ποιότητας λάδι καί μάλιστα λαιόλαδο καί χι σπορέλαιο, φο τό καθαρό λάδι συμβολίζει καί τήν καθαρότητα τν προθέσεών μας.
Τό φυτίλι παλαιότερα
ποτελονταν πό βαμβακερή κλωστή συγκεκριμένου πάχους, πού βυθίζονταν στό λάδι μέ εδικό μηχανισμό, πορροφώντας το, στε νά τροφοδοτήσει τήν καιόμενη κρη του. Σήμερα τά περισσότερα φυτίλια εναι συνθετικά καί τοποθετονται σέ εδική καντηλήθρα πό φελλό.
 


Τά χρησιμοποιημένα φυτίλια δέν πρέπει νά πετάγονται στά σκουπίδια, λλά νά φυλάσσονται σέ να κουτάκι καί νά φήνονται ετε σέ κάποια γλάστρα, ετε στόν κπο.
 

  κοίμητη Κανδήλα
 Στό γιο Βμα, μπροστά στό γιο ρτοφόριο που φυλάσσεται τό Σμα καί τό Αμα το Σωτρος Χριστο, νάβει κοίμητη Κανδήλα. πίσης, πάνω στήν γία Τράπεζα, κατά τή διάρκεια τς ερς κολουθίας, βρίσκονται ναμμένες συνήθως δύο κανδλες, ργυρές πίχρυσες. Μπροστά πό τίς ερές εκόνες το τέμπλου, κόμη, κανε κρεμαστές κανδλες μέ καθαρό λάδι, το ποίου εωδία ναμειγνύεται μέ τό ρωμα το καθαρο κεριο καί το λιβανιο, νισχύοντας τήν τμόσφαιρα κατάνυξης πού συναντομε στίς κκλησίες μας.
  ξίζει νά σημειωθε τι ντικατάσταση τς κοίμητης Κανδήλας μέ λεκτρικά λαμπιόνια, σύμφωνα μέ πολλούς γίους της κκλησίας μας, δέν θά πρέπει νά γίνεται σέ καμία περίπτωση. Πρέπει, κόμη, νά τονισθε τι τό ναμμα το καντηλιο δέν γίνεται πειδή τό χει νάγκη Θεός, λλά πειδή νθρωπος πιθυμε νά Το δείξει τήν ελάβειά του.

  συμβολισμός τν καντηλιν

Τό καντήλι πρέπει νά
νάβει μέ ελάβεια κάθε πρωΐ, ν φλόγα του μπορε νά διαρκέσει μέχρι τό βράδυ. πάρχουν πολλοί λόγοι γιά τούς ποίους πρέπει ο ρθόδοξοι νά νάβουμε τό καντήλι, πως γιά νά μς θυμίζει τήν νάγκη γιά προσευχή, τι Χριστός εναι τό μόνο ληθινό Φς καί πίστη σέ Ατόν εναι Φς, τι ζωή μας πρέπει νά εναι φωτεινή, τι, πως τό καντήλι παιτε τό δικό μας χέρι γιά νά νάψει, τσι καί ψυχή παιτε τό χέρι το Θεο, τή Χάρη Του δηλαδή, λλά καί τι πρέπει τό θέλημά μας νά καε καί νά θυσιαστε γιά τήν γάπη πρός τό Θεό.
πιστός κατά τή διάρκεια το νάμματος σιγοψιθυρίζει τό «Δόξα σοι τ δείξαντι τό φς» καί κάτω πό τό καντήλι πραγματοποιε συνήθως τήν καθημερινή του προσευχή. Τό ναμμα το καντηλιο ποτελοσε νέκαθεν μία πολύ διαδεδομένη θρησκευτική συνήθεια, φο δέν πρχε χριστιανικό σπίτι πού νά μήν τό φώτιζε τό ζωοδόχο φς του. πάρχουν, πίσης, τά προσκυνητάρια τν δρόμων, που ο πιστοί νάβουν καντήλια γιά νά εχαριστήσουν τό Θεό πού τούς βοήθησε νά γλιτώσουν τή ζωή τους μετά πό κάποιο δυστύχημα. Πρέπει νά τονιστε, κόμη, τι τό λάδι πού καίει στά καντήλια μας, συμβολίζει τό λεος το Θεο πού φανερώθηκε ταν περιστερά το Νε πέστρεψε στήν Κιβωτό γιά νά σημάνει τήν παύση το κατακλυσμο, χοντας στό ράμφος της κλάδο λαίας, ταν ησος, καθώς προσευχόταν κτενς, πότιζε μέ τούς θρόμβους το δρτος Του τήν λιά, κάτω πό τά κλαδιά τς ποίας γονάτισε τήν μαρτυρική κείνη νύχτα, στό ρος τν λαιν.
σον φορ τόν εδικότερο συμβολισμό του, τό ναμμα το καντηλιο συμβολίζει τό φς το Χριστο πού φωτίζει κάθε νθρωπο, τή ρήση το Κυρίου μας τι πρέπει νά εμαστε ο χριστιανοί τά φτα το κόσμου, λλά καί τό γεγονός τι προσφέρεται ς θυσία σεβασμο καί τιμς πρός τό Θεό καί τούς γίους Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου