Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΑΙ - ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΤον κώδωνα του κινδύνου κρούει στους ισχυρούς της γης ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζοντας την ανησυχία του για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου μέσω μεθοδεύσεων που προκαλούν οικονομική εξαθλίωση και αντιδράσεις που διασαλεύουν την κοινωνική ειρήνη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων (www.religiousnews.gr) στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο κ. Βαρθολομαίος κάνει λόγο για ηθική κρίση η οποία γέννησε την οικονομική κρίση. Μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης στηλιτεύει τις εγκληματικές μεθοδεύσεις που κρύβονται πίσω από την ελευθερία των συναλλαγών.

«...Οι οικονομικοί ανταγωνισμοί εντείνονται παγκοσμίως και η επιδίωξις του προσκαίρου κέρδους προωθείται ως κεφαλαιώδης σκοπός. Αι θλιβεραί συνέπειαι της υπερσυγκεντρώσεως του πλούτου εις χείρας ολίγων και της οικονομικής εξαθλιώσεως μεγάλων ανθρωπίνων μαζών παραβλέπονται. Η δυσαναλογία αύτη, η οποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως οικονομικη κρισις, είναι κατ᾿ ουσίαν απότοκος της ηθικης κρισεως.

Εις την ηθικήν ταύτην κρίσιν, ατυχώς η ανθρωπότης δεν δίδει την πρέπουσαν σημασίαν. Προς δικαιολόγησιν της στάσεώς της επικαλείται την ελευθερίαν των συναλλαγών. Η ελευθερία όμως των συναλλαγών δεν επιτρέπει το έγκλημα» λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξηγεί πως «εγκληματική συμπεριφορά δεν είναι μόνον η περιγραφομένη εις τους ποινικούς κώδικας. Είναι και εκείνη η οποία, αν και δεν προβλέπεται υπό των επιταγών των ποινικών νόμων, υφαρπάζει τον πλούτον των άλλων διά καταλλήλων μεθοδεύσεων. Εφ᾿ όσον ο νόμος δεν επιβάλλεται, αι αντιδράσεις των θιγομένων πολιτών εκδηλούνται πολλάκις ανεξελέγκτως και προκαλούν διασάλευσιν της κοινωνικής ειρήνης»
.

Οχι στον φανατισμό

Από το Φανάρι, που έχει πληρώσει με αίμα μαρτύρων τον θρησκευτικό φανατισμό, ο κ. Βαρθολομαίος σημειώνει πως 1700 χρόνια μετά την υπογραφή του διατάγματος των Μεδιολάνων για την ανεξηθρησκεία «Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ως προς τας θρησκευτικάς και πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ως προς την απόκτησιν των αγαθών, διά επεκτατισμόν ως προς την άσκησιν της πολιτικής εξουσίας. Καί ούτω συγκρουόμεθα προς τους συνανθρώπους μας».

Ο Πατριάρχης στο μήνυμα του ανακοινώνει πως το 2013 θα είναι «Έτος Πανανθρώπινης Αλληλεγγύης» ελπίζοντας οτι «...θα ευαισθητοποιήσωμεν αρκετάς καρδίας των μελών της ανθρωπότητος επί του προβλήματος της μεγάλης και εκτεταμένης πτωχείας και επί της ανάγκης λήψεως μέτρων, προς ανακούφισιν των πεινώντων και δυστυχούντων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου