Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ

(Eυχαριστούμε τον αδερφό Σάββα που έκανε τον κόπο να μας αποστείλει
τους στίχους αυτού του Ουρανίου Άσματος)

Ως Παντάνασσα φωνούμεν  Ότι τούτο Σου ταιριάζει


Και όποιος θα Σε αντικρύζει Την αγάπη Σου θαυμάζει

Μόνη Σου κατονομάσθεις  Ως Παντάνασσα δικαίως


Αφού κάθεσαι σε θρόνο  Και είναι τούτο μάλλον χρέος


Έστησες στο Βατοπαίδι  της εικόνας Σου την βάση


και σκορπάς την ευλογία στους πιστούς όποιος προφθάσει


στην μορφή Σου όπως είσαι στην θεόγραφον εικόνα

ως Παντάνασσα ανήκει να Σε λένε στον αιώνα


Χαίρε Έμβλημα και Στέφος Των πιστών αθωνικών


Χαίρε Μόνη απαλλάζεις Καταδίκης των θνητών


Ως Παντάνασσα αφανίζεις του καρκίνου την πληγή


που από την ενοχή μας ταλαιπώρησε τη γή


Ως Παντάνασσα φωτίζεις  Ασυγκρίτως κάθε νού


Και στην δόξα υπερέχεις Και αυτού του ουρανού


Ως Παντάνασσα στηρίζεις Των παρθένων τους χορούς


Και γλυκαίνεις τη στοργή Σου Τους δυσθύμους μας καιρούς


Χαίρε Μόνη Συ παρέχεις Σωτηρίας τοις πιστοίς


Κι ως Παντάνασσα ανοίγεις Εις οδόν εν ουρανοίς


Χαίρε ότι απαστράπτεις Τω προσώπω Σου Αγνή


Κι οι Παντάνασσα φωνούντες Τους αφίειται η ποινή


Της Τριάδος επαξίως Κέρδισες τα δευτερεία


Ως ενσάρκωσες τον Λόγον Κι έγινες παντός Κυρία


Στην Παντάνασσα η βάσις Της αχράντου παρθενίας


Και κρηπίς των μοναζόντων Της βεβαίας σωτηρίας

Των παρθένων Είσαι πάντα Η Ελπίς και Προστασία


Και στηρίζεται μονίμως Η σεπτή μας Εκκλησία


Στην μονή Βατοπαιδίου Θέλησες να έχεις θρόνο


Κι όσοι Σε επικαλούνται Απαλλάσσονται των πόνων


Στης προνοίας Σου που ήλθε 
Σωτηρία του παιδίου

Του'πες να'ρθεις να με εύρης Στην Μονή Βατοπαιδίου

Στο κλαυθμό της κυρίας Που ζητούσε χωρισμόν

Της εχάρισες παιδίον Κι έφυγεν τον πειρασμόν

Κατοικώ στο Βατοπαίδι Να το μάθει η κοινωνία

Και θα σώζεται ο καθ΄'ενας Στην δική Μου την προνοίαν

Τη σεπτή Μου την εικόνα Που Παντάνασσα καλούνται

Αφού κάθομαι σε θρόνο Τι αρμόδιο θα πούνε

Ως Παντάνασσα ενδύεις Τους γυμνούς με παρρησία

Και με λειτουργούς στηρίζεις Τη σεπτή μας Εκκλησία

Συ γαρ ει η θεοτοκία Τον Σωτήρα τοις ανθρώποις

Κι ένειμες ελευθερία Πανταχού τοις αιχμαλώτοις

Ποιός Παντάνασσα δεν είπε Κι εσώθη πειρασμού

Και σταμάτησε δικαίωςΤου συνέχοντος κλαυθμού

Χαίρε γή και..........................


Της Χριστού μας Βασιλείας Και το Κέντρο και η Βάσις
Της πιστού ευαγγελίας 


Εις το Βατοπαίδι μένει Της εικόνος Σου η χάρις


Και καλεί τον δυστυχούντα Δεύρω μόνιμα να πάρης


Χαίρε κτίσεως ο Λόγος Εις του Πλάστου τη βουλή


Ως εφόρεσας Παρθένε Θεού Λόγου τη στολή


Ως Παντάνασσα ακούεις Tων πενθούντων του κλαυθμού


Και παρέχεις σωτηρία Αμετρήτου αριθμού


Χιλιόμορφε ΠαρθένεΛαμπροτέρα του φωτός


Εκπληρώθει Συ γεννήσει Του Γενάρχου ο σκοπός


Χαίρε Γέννημα και Στέφος Των πατέρων της Ευχής


Χαίρε των βουλών των θείων Τέλος και ακροστιχίς


Χαίρε της Τριάδος Οίκος Ένθα μόνιμον το φως


Χαίρε Μήτηρ και Παρθένος Eνθα ουκ υπάρχει πως


Χαίρε Μήτηρ και Παρθένος Ένθα ουκ υπάρχει πω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου