Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

ΣΗΜΕΡΟΝ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ Ο ΔΡΑΚΙ ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΧΩΝ ΚΤΙΣΙΝ.


Σήμερον γενvάται εκ Παρθένου, ο δρακί τήν πάσαν έχων κτίσιν.
 
 
Ράκει καθάπερ βροτός σπαργαvούται, ο τή ουσία αναφής.
 

Θεός εν φάτνη ανακλίνεται, ο στερεώσας τούς ούρανούς πάλαι κατ' αρχάς.
 
 
Εκ μαζών γάλα τρέφεται, ό εν τή ερήμω Μάννα ομβρίσας τώ Λαώ.

Μάγους προσκαλείται, ο Νυμφίος τής Εκκλησίας.

Δώρα τούτων αίρει, ο Υιός τής Παρθένου.

Προσκυνούμέν σου τήν Γένναν Χριστέ.

Δείξον ημίv καί τά θείά σου Θεοφάνεια. 

Σήμερον Γεννάται εκ Παρθένου ''Δοξαστικόν Σήμερον Γεννάται εκ Παρθένου'' Ήχος πλ.του Β' Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ευγένιος Χαρδαβέλλας
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου