Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΩ

Ο Άγιος Άνθιμος ο εν Χίω-15 Φεβρουαρίου
Απολυτίκιον Αγίου Ανθίμου του εν Χίω


Νέον στήριγμα ὀρθοδοξίας, νεοκόσμητον ἄνθος ἁγνείας,
Νικομηδείας Ἀνθίμου συνώνυμος,τῶν ἀρετῶν δὲ ἐκείνου ὁμότροπος,
νέων ὁσίων σφραγὶς καὶ ἀγλάισμα,πάτερ Ἄνθιμε τῆς Χίου πάσης τὸ καύχημα,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.


Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΘΙΜΟ
ΤΟΝ ΕΝ ΧΙΩ


Πρώτο μέρος


Δεύτερο μέρος


Τρίτο μέρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου