Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κκ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ : ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ

ο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ Ιερώνυμος
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 κκ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ : 

" ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ "


Αυτοκριτική ή τραγική ομολογία αποτυχίας; 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ

«Μᾶς βλέπουνε καὶ δὲν μᾶς θέλουνε» εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀναφερόμενος στὸ πῶς ἀντιμετωπίζει μέρος τῆς κοινωνίας τὸν Κλῆρο κατὰ τὴν καθιερωμένη συνάντηση τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τοὺς καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν. Καὶ ἐν συνέχεια ἀναρωτήθηκε «Γιατί πνευματικοὶ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ψηλά, θρησκεύουν μὲ τὸν δικό τους τρόπο καὶ δὲν ἔχουν σχέση μαζί μας, γιατί δὲν θέλουν; Δὲν μποροῦμε; Δὲν ξέρω τί γίνεται».

Στὴν εὔλογη αὐτὴ ἐρώτηση τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ μία προσπάθεια νὰ συμβάλουμε οὕτως ὥστε νὰ μὴν συνεχίζει νά ζεῖ στὴν ἄγνοια καὶ νὰ τοῦ λυθεῖ ἡ ἀπορία. Ἂν καὶ κατὰ βάθος πιστεύουμε πὼς ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ ἡ πλειονότητα τῆς Ἱεραρχίας γνωρίζουν καλὰ τὸ γιατί ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τοὺς γυρίζει τὴν πλάτη καὶ ἐμμένει νὰ θρησκεύει μὲ ἕνα ξεχωριστὸ ἰδιότυπο τρόπο...

Δὲν σᾶς θέλει ἡ κοινωνία καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε γιατί ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου-ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων- εἶναι παντελῶς ἀδιάφορη στὰ προβλήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γιατί χαριεντίζεται μὲ ἕνα βδελυρό πολιτικὸ σύστημα διαφθορᾶς καὶ σήψης προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει κοσμικὲς ἀνούσιες ἐξουσίες. Γιατί ἀκόμη ἀπεχθάνεται τὸν φαρισαϊσμὸ καὶ τὸν ξύλινο λόγο. Γιατί ἡ ὑποκρισία τῆς πλειονότητας τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἀποδεικνύεται στὴν πράξη ὅτι ἀποτελεῖ ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο στὸ καρδιακὸ σωτήριο ἀντάμωμα πού ἔχει ἀνάγκη σήμερα ὁ ἄνθρωπος. Γιατί συνειδητὰ ἔχετε ἐπιλέξει ἂν καὶ θρησκευτικοὶ ταγοὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ λειτουργεῖτε ὡς κοινοί πολιτικοὶ ἄρχοντες ἀφήνοντας στοὺς πολιτικοὺς τῶν τεκτονικῶν στοῶν καί τῶν μιαρῶν λεσχῶν νὰ διαμορφώνουν τὸ ἦθος στὴν ἑλληνική κοινωνία! Γιατί ἐπίσης ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία δὲν ἀποτελεῖ ὅπως θά ἔπρεπε βάσει τῆς παρακαταθήκης πού παραλάβατε προτεραιότητα οὔτε γιὰ σᾶς τοὺς ἴδιους, ἀφοῦ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν ἰδιοτέλεια μίας τιποτένιας φρικτῆς σχεδόν στό σύνολό της ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης... Γιατί ἀγωνιᾶτε σὰν τοὺς πολιτικοὺς νὰ προωθήσετε τὰ δικά σας παιδιὰ στὶς τάξεις τῆς Ἱεραρχίας, μέσα ἀπὸ μία ἀναξιοκρατικὴ καὶ ὑποχθόνια διαδικασία ἐκλογῆς προκειμένου νὰ ὑλοποιήσετε ὑποσχέσεις ποὺ πιθανόν νά δώσατε προεκλογικὰ γιὰ νὰ ἐξασφαλίσετε τὴν ἐκλογή σας. Καὶ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι τὴ διαδικασία αὐτὴ ἐσεῖς ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν τὴν καταγγείλατε ἀλλὰ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος τὴν υἱοθετήσατε καὶ τυφλὰ τὴν ἀκολουθεῖτε... Γιατί ἀποτελεῖ μεγάλη ὑποκρισία ἐκ μέρους σας καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε, νὰ ἐνεργοποιεῖτε τὴ διάταξη περὶ ἀποστολῆς ἐπιτροπῆς σὲ συγκεκριμένους ἀνήμπορους Ἱεράρχες γιὰ νὰ βολέψετε τὰ δικά σας παιδιά... Ἡ ἐπιλογὴ καὶ μόνο τῶν δύο συγκεκριμένων Μητροπολιτῶν Θεσσαλιώτιδος Κυρίλλου καὶ Φωκίδος Ἀθηναγόρα καὶ τὸ παρασκήνιο ποὺ ἐδῶ καί καιρό προηγήθηκε δεικνύει τὴν ἀπὸ μέρους σας ἀσέβεια πρὸς τοὺς δύο αὐτοὺς φιλήσυχους Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι ἐκτός τῶν ἄλλων σᾶς τίμησαν χωρὶς ...ἀνταλλάγματα μὲ τὴν ψῆφο τους. Ξέρω εἶστε ἕτοιμος νὰ μοῦ ἀραδιάσετε μία ντουζίνα δικαιολογίες γιὰ νὰ καλύψετε τὸν ἰδιοτελῆ στόχο τῆς προώθησης καὶ τακτοποίησης τῶν ὑμετέρων «πνευματικῶν τέκνων»! Ἂν οἱ συγκεκριμένοι ὅμως Ἱεράρχες εἶχαν φροντίσει νὰ μαζέψουν ὅπλα στὴν φαρέτρα τους, σὰν κι αὐτὰ ποὺ μάζεψαν ἀπὸ τὶς παρασκηνιακὲς κατὰ καιροὺς συναλλαγὲς ἄλλοι πάσχοντες καὶ σὲ χειρότερο βαθμὸ Μητροπολίτες τότε δὲν θὰ δείχνατε τέτοια ἐμμονὴ οὔτε θὰ παρουσιαζόσασταν τόσο ἀποφασιστικός. Τὸ χτύπημα ὅμως στὸν ἀδύνατο κρίκο καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὴν ἱστορία δὲν σᾶς καθιστᾶ αὐτομάτως δυνατό, ὅπως νομίζετε. Ἀντιθέτως θὰ ἔλεγα φανερώνει τὴ δική σας ἀδυναμία καὶ θυμίζει τὴν γνωστὴ ρήση τοῦ προφητάναξ Δαυίδ, «ὤρυξαν πρὸ προσώπου μου βόθρον καὶ ἐνέπεσιν εἰς αὐτὸν»(ψλμ. 56)! Σᾶς παραπέμπω δέ νά μαθητεύσετε ἀπό τὴν ἐξαναγκαστικὴ παραίτηση τοῦ μακαριστοῦ Ζιχνῶν Σπυρίδωνα καὶ τὶς πιέσεις ποὺ τοῦ ἀσκήθηκαν ἀπὸ τὸν ἐπίσης μακαριστὸ Σερρῶν Μάξιμο μὴ τυχὸν καὶ φωτιστεῖτε...

Γιατί ἐπιπλέον ἀγκαλιάζετε ὡς ἡ ἐρωμένη τόν ἐραστή της τὸ ἐκκλησιαστικό παρασκήνιο καὶ ἀρέσκεστε νὰ ζεῖτε στὸ σκοτάδι ποὺ αὐτὸ ἐκπέμπει. Γιατί μέσω τοῦ γνωστοῦ Συνοδικοῦ μηχανισμοῦ ἐπιλέξατε λ. χ. ὅλως τυχαίως καί ἀξιοκρατικῶς νὰ σᾶς συνοδεύσουν δύο οἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες στὸ Φανάρι (Δημητριάδος Ἰγνάτιος καὶ Μεσσηνίας Χρυσόστομος) τὸν ἑπόμενο μήνα στὴν προγραμματισθεῖσα Σύναξη τῶν Προκαθημένων! Δύο δηλαδὴ Μητροπολίτες ποὺ ἀπὸ τὶς πράξεις τους παρουσιάζονται ἐπιρρεπεῖς στὴν ἔκπτωση ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια καί ἀνοικτοί σέ ἀπαράδεκτους δῆθεν θεολογικούς διαλόγους. Γιατί σᾶς τυφλώνει τὸ φῶς καὶ σᾶς πονᾶ ἡ ἀλήθεια τῆς καθημερινότητας. Γιατί ἐγκαταλείψατε τὸ θυσιαστικὸ φρόνημα καὶ ἐμμένετε στὶς μύχιες πολιτικὲς ἢ ἐκκλησιαστικὲς σκοπιμότητες! Γιατί ἡ κατήχηση καὶ τὸ ξεκάθαρο εὐαγγελικὸ κήρυγμα ἔχει ἐδῶ καὶ δεκαετίες συνειδητά ἐγκαταλειφθεῖ. Γιατί...γιατί... γιατί!

Καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε ὅλοι μας ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸ ἀπολογητικὸ βῆμα, θὰ βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ γλυκύτατου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ μόνο ἡ σκέψη αὐτὴ ὀφείλει νὰ καθορίζει τὴν ὅλη πορεία μας σ’ αὐτὸ ποὺ ὁ λαὸς ὀνομάζει καθημερινότητα. Ἄλλωστε κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ὁρίσει τὸν χρόνο αὐτῆς τῆς στιγμῆς. Νὰ λοιπὸν ἡ διαφορὰ μεταξύ της θρησκευτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου κι αὐτῶν τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἐπισημάνατε, ποὺ θρησκεύουν μὲ τὸ δικό τους ξεχωριστὸ τρόπο. Ἐκεῖνοι εἶναι προσηλωμένοι στὸ ἀξιοκρατικὸ σύστημα τῶν ἀρετῶν ποὺ πηγάζει ἐκ τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου ἐνῶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία στὴν πλειονότητά της ἔχει πλήρως ταυτισθεῖ μὲ τὸ ἀναξιοκρατικὸ σύστημα ποὺ διαχρονικὰ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν θεομίσητο φαρισαϊσμό. Ἐκεῖνοι νιώθουν ἀσφαλεῖς στὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου καὶ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ σεισμούς, λιμοὺς καὶ κρίσεις. Ἀντιθέτως μεγάλο μέρος τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας προβαίνει, ὅπως κατὰ καιροὺς διαπιστώνεται, σὲ συνειδητὲς ἐκπτώσεις ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη προκειμένου νὰ λάβει τὴν παρεχόμενη ἀπὸ τὸ νοσηρὸ πολιτικὸ σύστημα ὑποκειμενικὴ ἀσφάλεια συνέχισης τῆς ἀπαράδεκτης καὶ νοσηρῆς ἐξουσίας τους. Ὡς ἐκ τούτου γιά τήν κατάντια αὐτοῦ τοῦ τόπου σήμερα θά ὑποστήριζα πώς ὡς ἱερωμἐνοι φέρετε περισσότερο εὐθύνη ἀκόμη κι ἀπ’ αὐτούς τούς πολιτικούς...

Τὰ ἀποδεικτικὰ καὶ ἀναμφισβήτητα παραδείγματα εἶναι πολλὰ καὶ σᾶς προκαλοῦμε ἀλλὰ καὶ σᾶς προσκαλοῦμε ἂν θέλετε νὰ τὰ παρουσιάσουμε ἀπὸ κοινοῦ δημοσίως σὲ ἕναν ἀνοικτὸ διάλογο καὶ ὄχι ὑπὸ τὸν μόδιον...

Ἄρα, ὅπως κατανοεῖτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω, εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχει μέγα χάσμα, τὸ ὁποῖο μόνο μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θαῦμα μπορεῖ νὰ καλυφθεῖ. Καὶ ὡς θαῦμα θὰ λογίζεται ἡ στροφὴ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας πρὸς τὴν ὁδὸ τῆς ἁγιότητας, ἡ ὁποία ἄρδην θὰ μεταβάλει αὐτομάτως τὸ ὅλο σκηνικό!

Νὰ γιατί καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε ἡ κοινωνία σᾶς ἀπεχθάνεται καὶ δὲν σᾶς θέλει. Μπούχτισε καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε ἀπὸ τὴν ὑποκρισία τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ἡ ὁποία τὴν καθιστᾶ, ἐκτὸς εὐτυχῶς ἐλαχίστων περιπτώσεων, δειλή, ἀνασφαλή, ἄτολμη καὶ φοβισμένη. Τέτοια δυστυχῶς συναισθήματα διακατέχουν σήμερα τὴ θρησκευτικὴ βουβή σχεδόν στό σύνολό της ἡγεσία μας ἡ ὁποία ἐμμένει νὰ ἐθελοτυφλεῖ μπροστὰ στὴ μεθοδικὴ διάλυση τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου, στηρίζοντας ἐμμέσως ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔναντι πινακίου φακῆς ξεπουλοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας. Αὐτοὺς ποὺ ἐπιχειροῦν διὰ νόμου νὰ ἐπιβάλλουν νέα ἤθη καὶ νὰ ξεριζώσουν χριστιανικὲς ἀξίες αἰώνων. Αὐτοὺς ποὺ σᾶς ἐξαγοράζουν μὲ ὑποσχέσεις καὶ μὲ τήν παροχή μερικῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων τῆς ντροπῆς γιὰ νὰ φανεῖ πὼς καί ἡ Ἐκκλησία ταϊζει πεινασμένους, ὄχι ὅπως θὰ ἔπρεπε μὲ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο, ἀλλὰ μόνο μὲ ὑλικὴ τροφή...

Ἐλπίζω ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς μας νὰ μὲ συγχωρήσει γιὰ τὴ σκληρότητα τοῦ λόγου μου. Ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦτος εἶναι ἀληθὴς καὶ θέλω νά πιστεύω ὅτι ἐκφράζει τὴν ἀγωνία ἑνὸς ὁλόκληρου προδομένου σήμερα λαοῦ.

Ἄλλωστε γνωρίζετε καλὰ ὅτι ἡ ἀλήθεια ὅσο σκληρὴ κι ἂν εἶναι ἐπιβάλλεται νὰ λέγεται ὡς ἔχει καὶ χωρὶς τίς γνωστές φαναριώτικες διπλωματικὲς συγκαλύψεις. Γιατί ἡ ἀλήθεια θὰ φέρει τὴν ἀγάπη καὶ ἡ ἀγάπη τὴ ζωὴ ποὺ ὁλοκληρώνεται μόνο στὸ πρόσωπο καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας. Θὰ φέρει τὸ θαῦμα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου στὰ χωράφια τῆς ἐν Χριστῷ προκοπῆς καὶ ἀξιοκρατίας, στὰ χωράφια τῆς ἁγιότητας.

«Νὰ γιατί σᾶς βλέπουνε καὶ δὲν σᾶς θέλουνε» καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε. Γιατί λειτουργεῖτε ἀκριβῶς ὅπως τὸ σαθρὸ πολιτικὸ σύστημα ἐφαρμόζοντας στὴν πράξη ὅτι ἐξ αὐτοῦ ἐκπορεύεται ὡς σαπίλα καὶ ὀσμὴ θανάτου. Και τὸ πολιτικὸ σύστημα ἤδη πνέει τὰ λοίσθια καὶ ἐκπέμπει τὸ κύκνειο ἄσμα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ στηρίζει ὅλο τὸ σκοτεινὸ αὐτὸ σύστημα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Μὲ ὅλο λοιπὸν τὸ σεβασμὸ στὸ θεσμὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖτε σᾶς προτρέπω νὰ μὴν τὸ ἀκολουθήσετε στὴν βόρβορη τελευταῖα διαδρομή του...ΠΗΓΗΣυντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου