Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 
 
 
Η Παλαιστίνη είναι χώρα της Ανατολικής Μεσογείου.
 Είναι η γη στην οποία διαδραματίστηκαν 
τα περισσότερα γεγονότα της Παλαιάς, αλλά και της Καινής Διαθήκης. 
Στα βιβλία της Αγίας Γραφής συναντούμε πολλά ελληνικά ονόματα περιοχών 
αυτής της χώρας.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

Διαβάστε έναν κατάλογο με αρχαία ελληνικά ονόματα τα οποία υπάρχουν μέσα στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, ως μία ακόμη απόδειξη του γεγονότος ότι η Αγία Γραφή είναι διάσπαρτη από ελληνικό φως!..ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ1. Άδωνις : Ιεζεκ. 8,14


2. Αζάν : Ιη. Ναυ. 6,26 [Ο Κων/νος Γεωργακόπουλος, Καθηγητής της Ιστορίας της Επιστήμης, μέσα στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός –Χριστιανισμός» αναφέρει ότι η ονομασία Αζάν (εξ ης και Αζανιάς) σημαίνει χωρίς ζωή (α + ζαν)].

3. Άζωτος, ο, η : Α΄ Βασιλ. 5,1 κ.α.

4. Αθηναίος : Β΄Μακκ. 15.28,32

5. Αιγύπτιος – ία : Γεν. 12.12,14 κ.α.

6. Αιγυπτοίος : Ιησούς Ναυή 19.15

7. Αίγυπτος : Έξοδος 1. 19 κ.α.

8. Αιθιοπία : Γεν. 2. 13 κ.α.

9. Αιθιόπισσα : Αριθ. 12. 1 κ.α.

10. Αιθίοψ : Δ΄Βασιλ. 19. 9 κ.α.

11. Άλεμοι : Α΄ Μακκ. 5.26

12. Αλέξανδρος : Α΄Μακκ, 10.58

13. Αλεξάνδρεια (-ία) : Γ΄ Μακκ. 3.1

14. Αλεξάνδρειος : Γ΄ Μακκ. 3.21

15. Αλεξανδρεύς : Γ΄ Μακκ. 2.30 : 8.21

16. Αλεξανδρία : (Βλέπε: Αλεξάνδρεια)

17. Αλέξανδρος: Da. LXX 7.6 κ.α.

18. Αλικαρνασσός : Α΄ Μακκ. 15.23

19. Άλιμοι : (Βλέπε: Άλειμοι)

20. Άλκιμος : Α΄Μακκ. 7.5 κ.α.

21. Άλκινος : Α΄ Μακκ. 7.12

22. Άλκισμος: Α΄Μακκ. 7.5

23. Αμάν (Αμάνης) : Εσθήρ 3.1,4 κ.α.

24. Ανδρόνικος : Β΄ Μακκ. 4.31,32 κ.α.

25. Αντιλίβανος : Δευτ. 1.7 κ.α.

26. Αντιοχεία : (Βλέπε Αντιοχία)

27. Αντιοχεύς : Β΄ Μακκ. 4.9, 19

28. Αντιοχεία (-εία) : Α΄Μακκ. 3.37 κ.α.

29. Αντιοχίς : Β΄ Μακκ. 4.30

30. Αντίοχος : Α΄ Μακκ. 1.10, 16 κ.α.

31. Αντίπατρος : Α΄ Μακκ. 12. 16 κ.α.

32. Αντιωχία : Α΄ Μακκ. 4.15

33. Αντίωχος: Α΄ Μακκ. 15.1 κ.α.

34. Απολλοφάνης : Β΄ Μακκ. 10.37

35. Απολλώνιος : Α΄ Μακκ. 8.9,12 κ.α.

36. Απωλλώνιος: Α΄ Μακκ. 3.10

37. Απώνιος : Α΄ Μακκ. 4.8

38. Αραβία : Αββακ. 1.8 κ.α.

39. Αράβισσα: Κριτ. 42.17

40. Άραδος: Α΄ Μακκ. 15.23

41. Αράθης: Α΄ Μακκ. 15.22

42. Άργοι (-οις): Τωβ. 4.20

43. Αρέτας : Β΄ Μακκ. 5.8

44. Άρης (Άρειος): Α΄ Μακκ. 12.10

45. Αριαράθης : Α΄ Μακκ. 15.22

46. Αριθμούς : Α΄ Χρον. 12.5

47. Αριστόβουλος: Β΄ Μακκ. 1.10

48. Αρμενία (-εία) :Ησα. 37.38

49. Αρμένιοι : Ιεζεκ. 38.5

50. Αρσάκης : Α΄ Μακκ. 14.2,3 : 15.22

51. Αρσίκης : Α΄ Μακκ. 14.2

52. Αρσινόη : Γ΄ Μακκ. 1.1,4

53. Αρταξέξης (Ασσυήρος) : Εσθήρ 3.1

54. Αρταξέρξης : Εσθήρ 1.1 κ.α.

55. Αρταρξέρξης : Εσθ. 3.13, Α΄Εσσρ. 2.15 κ.α.

56. Ασκάλων (-ώνα, ώναν, ώνος, ώνι) (Ακκαρων): Κριταί 1.18 κ.α.

57. Ασκαλωνείτης : Ιησούς Ναυή 13.3

58. Ασσύριος : Γεν. 2.14 κ.α.

59. Αστάρτη, Αστάρται : Κριταί 2.13 κ.α.

60. Βακαχίδης : Β΄Μακκ. 8.30

61. Βακήνωρ : Β΄ Μακκ. 12.35

62. Βακχείδης : Ίδε Βακχίδης

63. Βακχίδης (-χείδης) : Α΄Μακκ. 7.8 κ.α.

64. Βαρακχίδης : Α΄Μακκ. 7.8

65. Βαχίδης, Βακχίδης : Α΄ Μακκ. 9.12

66. Βαχχίδης, Βακχίδης : Α΄ Μακκ. 7.8 κ.α.

67. Βέροια : Β΄ Μακκ. 13.4

68. Γάζα, Γάζης : Γεν. 10.19 κ.α.

69. Γαζαρηνοί : Α΄ Μακκ. 15.28

70. Γαλαδήτις : Α΄Μακκ. 5.20

71. Γαλαδίτις : Α΄Μακκ. 5.20

72. Γαλάται : Α΄ Μακκ. 8.2 : Μακ. 8.26 : Ιεζ. 88.5

73. Γαλειλαία (Γαλιλαία) : Ιησούς Ναυή 12.23 κ.α.

74. Γαλιλαία: Ίδε Γαλειλαία

75. Γαλιλέα: Ίδε Γαλειλαία

76. Γολιάδ (Γολιάθ, αλλόφυλος) : Α΄Βασιλ. 22.10 κ.α.

77. Γολιάθ (Γολίαθος, ο αλλόφυλλος): Α΄Βασιλ. 17.4,23 κ.α.

78. Γοργείας (-γίας) : Α΄Μακκ. 8.38 κ.α.

79. Γόρτυνα : Α΄Μακκ. 15.23

80. Δαγών : Κριταί 23.1 κ.α.

81. Δαλειδά (-ιδ) (Δαλάληλ, Δαλάδη): Κριταί 16.4 κ.α.

82. Δαλιδά : Ίδε Δαλειδά

83. Δαμάσεκ (Δαμασκός): Γ΄Βασιλ. 11.14


84. Δαμασκηνή : Ιουδίθ 1.12

85. Δαμασκηνός : Γεν. 15.2

86. Δαμασκός : Δ΄Βασιλ. 16.19 κ.α.

87. Δάφνη: Β΄Μακκ. 4.33

88. Εθιοπία : Ίδε Αιθιοπία

89. Εθιόπισσα : Ίδε Αιθιόπισσα

90. Εθίοψ : Ίδε Αιθίοψ

91. Ελεύθερος : Α΄Μακκ. 17.7 : 12.30

92. Ελλάς: Ησα. 66.19 : Ιεζεκ. 27.13 Α΄Μακκ. 1.1 : 8.9 Da. LXX 11.2

93. Έλλην : Ιωήλ : 3.6 Ζαχ. 9.13 Ησα. 9.12 Da. LXX, TH. 8.21 : 10.20 : 11.2 
{Ag., Sm. DA. 11.2} {Th. DA. 11.2} Iωήλ 2.25 : Da. LXX 7.6 Α΄ Μακκ. 11.10 : 6.2 : 8.18 Β΄Μακκ. 4.36 : 11.2 Γ΄ Μακκ. 8.8 Δ΄ Μακκ. 118.20

94. Ελληνικός : Ιερ. 26 (46). 16 : 27 (50). 16 Β΄ Μακκ. 4.10,15 : 6.9 : 11.24 : 13.2 Β΄ Μακκ. 8.8 Ιεζ. 47 (8)

95. Ελληνίς :Β΄ Μακκ. 6.8

96. Ελληνισμός: Β΄ Μακκ. 4.13

97. Ένατος: Α΄Εσδρ. 5.18 κ.α.

98. Επάτωρ: Β΄Μακκ. 13.1

99. Επιφανείς: Α΄ Μακκ. 1.10

100. Επιφανής: Έσπερος: Κριταί 9.9Α΄Μακκ. 1.10 κ.α.

101. Έσπερος: Κριταί 9.9

102. Εύα (Ζωή): Γεν. 4.1

103. Ευμενής : Α΄Μακκ. 8.8

104. Ευεργέτης : Σοφία Σειράχ 17

105. Ευπάτωρ : Α΄ Μακκ. 6.17 κ.α.

106. Ευπόλεμος : Α΄ Μακκ. 8.17 κ.α.

107. Ευφράτης (Φοράς): Γεν. 2.14 κ.α.

108. Ζεύς : Ιεσεκ. 30.14 : 30.16 (Διός πόλις), Ιεζεκ. 30.21 Β΄ Μακκ. 6.22,2 : 
11.21


109. Ηλείας (-λίας) : Μακκ. 4.4. κ.α.

110. Ηλείδωρος : Ίδε Ηλιόδωρος

111. Ηλίας: Ίδε Ηλείας

112. Ηλιόδωρος: Β΄ Μακκ. 3.7, 8 κ.α

113. Ηρακλής : Β΄ Μακκ. 4.19,20

114. Ηρακλής : Β΄ Μακκ. 4.19,20

115. Θαρσίας : Β΄ Μακκ.3.5

116. Θεοδοτίων : Da.Th.inscr. –Da.Th.inscr. : Bel. Inscr.

117. Θεόδοτος : Β΄ Μακκ. 14.19 : Γ΄ Μακκ. 1.2

118. Θηβής (Θήβαι) : Κριταί 9.50

119. Θράξ : Β΄ Μακκ. 12.35

120. Θρασαίος : Β΄ Μακκ. 3..5

121. Ιάζη : Α΄ Μακκ. 5.8

122. Ιάσων (-ονα, -ωνα, -ονος, -ωνος) : Α΄ Μακκ. 8.17 : 12,16 : 14.22 κ.α.

123. Ιδουμαία (-έα): Ιησούς Ναυή 15.1 κ.α.

124. Ιδουμαίος : Γεν. 36.16 κ.α.

125. Ιδουμέα : Ίδε Ιδουμαία

126. Ιερέας : Ιερ. 33.24 κ.α.

127. Ιερώνυμος: Β΄ Μακκ. 12.2

128. Ιλιόδωρος : Β΄ Μακκ. 3.7 κ.α.

129. Ίλιος (Ήλιος): Γεν. 41.15 κ.α.

130. Ινδική : Εσθ. 1.1 κ.α.

131. Ινδικός: Α΄ Μακκ. 8.8

132. Ινδός: Α΄ Μακκ. 6.37

133. Ιοππείτης : Β΄ Μακκ. 12.3,7 κ.α.

134. Ιόππη (Ιόπη) : Ιησούς Ναυή 19.46 κ.α.

135. Ιοππήτης : Β΄ Μακκ. 12.3,7

136. Ιοππίτης : Ίδε Ιοππείτης

137. Ιορδάνη : Ψαλμ. 113.3

138. Ιορδάνης (Ιάρδανος): Γεν. 13.10.11 κ.α.

139. Ιορδάννης : Ψαλμ. 41.7

140. Ιούλος: Α΄ Μακκ. 4.13,19

141. Ιτουραίοι (Ιεττουραίοι): Α΄Χρον. 5.19

142. Ιώππη : Α΄ Μακκ. 10.75, 76 : 11.6

143. Ιωυάν (Ιαύναος, Ιωύανος: δηλαδή ¨Ελλην): Γεν. 10.2,4 : Α΄ Χρον. 1.5

144. Καλίας: Ίδε Καλείτας.

145. Καλλισθένης: Β΄Μακκ. 8.33

146. Κάλων : Α΄Μακκ. 10.86

147. Καπαδοκία (Καππαδοκία): Δευτ. 2.23

148. Καππάδοκες: Δευτ. 2.23 Ιεζ. 38.5

149. Καππαδοκία: Αμώς 9.7 Δευτ. 2.23

150. Καρία :Α΄Μακκ. 15.23

151. Καρίς (-ίδα), η : Α΄Μακκ. 15.23

152. Καρχηδόνιος: Ιεζεκ. 27.12,25 κ.α.

153. Καρχηδών (-όνα, -όνος): Ησα. 23.1, 6 κ.α.

154. Κηρυναίος : Β΄ Μακκ. 2.23

155. Κητιαίοι: Ίδε Κιτιαίοι

156. Κήτιοι: Γεν. 10.4 κ.α. (ο Ιώσηπος χρησιμοποιεί τον όρον Χέθιμος).

157. Κιλία: Β΄ Μακκ. 4.36

158. Κιλικία: Ιουδίθ 1.7,12 κ.α.

159. Κιτιαίοι (Κητ.) (-ίεοι): Αριθμ. 24.24 Α΄ Μακκ. 8.5

160. Κίτιοι : Γεν. 10.4 κ.α.

161. Κλαιοπάτρα (Κλεοπάτρα): Α΄ Μακκ. 10.57, 58 κ.α.

162. Κνίδος: Α΄ Μακκ. 15.23

163. Κοίλη (Συρία): Α΄Εσδρ. 2.16 κ.α.

164. Κόιντος: Β΄ Μακκ. 11.34

165. Κοργίας: Α΄ Μακκ. 4.

166. Κορίνθιος: Β΄ Μακκ. 11.21

167. Κορίτης: Ίδε Κορείτης

168. Κράτης (-ητα) : Β΄ Μακκ. 4.29

169. Κρήτες : Σοφοβν. 2.5 Ιεζ. 25.16 : 30.5

170. Κρήτη: Σοφον. 2.6 Α΄ Μακκ. 10.67

171. Κρίτη: Α΄ Μακκ. 10.67

172. Κυπριάρχης: Β΄ Μακκ. 12.2

173. Κύπριοι: Β΄ Μακκ. 4.29

174. Κύπρος: Α΄ Μακκ. 15.31 Β΄ Μακκ. 10.13

175. Κυρηναίοι: Β΄ Μακκ. 2.23.

176. Κυρήνη: Α΄Μακκ. 15.23 κ.α.

177. Κυριναίος: Β΄ Μακκ. 22.23

178. Κύρος: Β΄ Χρον. 36.23 κα.α

179. Κώε (Κως): Α΄Χρον. 4.8

180. Κωνσταντίνος: Ιεζ. 47.3

181. Κως, Κω : Α΄Χρον. 24.10 Α΄ Μακκ. 15.23

182. Λακαιδαιμόνιος (-κεδ.) : Β΄ Μακκ. 5.9

183. Λακωνικά : Ησα. 3.22

184. Λασθένης : Α΄ Μακκ. 11.31,32

185. Λεύκιος: Α΄ Μακκ. 15.16

186. Λίβανος: Ιησούς Ναυή 11.17 : 12.7 κ.α.

187. Λίβυες: Β΄Χρον. 12.3 κ.α.

188. Λυδία : Α΄ Μακκ. 8.8

189. Λυδοί: Ιεζ. 27.10 : 30.5 κ.α.

190. Λυκία: Α΄ Μακκ. 15.23

191. Λύμαις : Α΄ Μακκ. 6.1

192. Λυσίας (-αν, ας)_: Α΄ Μακκ. 3.32,38 κ.α.

193. Λυσίμαχος: Β΄ Μακκ. 4.29,39 κ.α.

194. Μακεδών (-καιδ.) (-όνος, -ώνος, -όνων, -όσιν): Δ΄Βασιλ. 23.30 Εσθ. 9.24 
:10,14 Α΄Μακκ. 1.1 : 6.1 Β΄Μακκ.8.20


195. Μάκρων : Β΄ Μακκ. 10.12

196. Μαραθών : Α΄Χρον. 27.30

197. Μείλητος (Μίλ.): Ιεζεκ. 27.18

198. Μελχισεδέκ : Γεν. 14.18 Ψαλμ. 109 (110) Α΄Χρον. 10.2 (Για το όνομα αυτό, 
που έχει άμεση σχέση με τον Ελληνισμό, ίδε βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός Ελληνισμός-Χριστιανισμός»).


199. Μέμφις : Ωσηέ 9.6 κ.α.

200. Μενέλαος: Β΄ Μακκ. 4.23,27,29,32,34,39,43,45,47,50 : 5.5,15,23 : 
11.29,32 : 13.3,7.

201. Μενεσθεύς: Β΄ Μακκ. 4.4

202. Μεσοποταμία: Αριθ, 23.7 Κριτ. 3.8 Γεν. 24.10 Α΄Χρον. 19.6 κ.α.

203. Μηδεία (-ία): Α΄Εσδρ.3.1,14 κ.α.

204. Μηδικός: Da. LXX 9.1

205. Μήδοι: Δ΄Βασιλ. 17.6 κ.α.

206. Μιθραδάτης (Μιθριδάτης): Β΄Εσδρ. 1.8 κ.α.

207. Μιθριδάτης : Β΄Εσδρ. 1.8 κ.α.

208. Μίληλος: Α΄Εσδρ. 9.26 κ.α.

209. Μίλητος: Ίδε Μείλητος

210. Μύνδος: Α΄ Μακκ. 15.23

211. Ναβαταίοι (-τεοι): Α΄ Μακκ. 5.25: 9.35

212. Ναζαραίοι : Α΄ Μακκ. 3.49

213. Νικάνωρ (Νεικ.) (-ορα, -ορος, -ορι, -ορει): Α΄ Μακκ. 3.38 : 
7.26.27.31.33.39.43.44.47 κ.α.

214. Ξανθικός : Β΄ Μακκ. 11.30,33,38

215. Ξέρξης: Da. LXX 9.1.

216. Ορθωσία: Α΄ Μακκ. 15.37

217. Παιδείας: Ίδε Πεδίας

218. Πάμφιλος: Β΄ ΄Εσδρας

219. Παμφυλία : Α΄Μακκ. 15.23

220. Πάρθοι : Δαν. 1.3

221. Παρτιάται Α΄ Μακκ. 15.23

222. Πάτροκλος: Β΄Μακκ. 8.9

223. Πεντάπολις: Σοφ. Σολ. 10.6

224. Περσέπολις: Β΄Μακκ. 9.2

225. Περσεύς: Α΄Μακκ. 8.5

226. Πέρσης: Β΄Χρον. 38.22,23 κ.α.

227. Περσικός: Β΄ Μακκ. 1.19

228. Περσίπολις: Β΄ Μακκ. 9.2

229. Περσίς: Α΄Εσδρ. 8.1,9 κ.α.

230. Πέτρα : Κριτ. 1.36

231. Πόντος: Γεν. 14.1,9

232. Ποσειδώνιος (-σιδ.) : Β΄Μακκ. 12.48

233. Πτολεμαείς: Α΄Μακκ. 12.48

234. Πτολεμαϊκός: Γ΄Μακκ. 1.2

235. Πτολεμαίος (-μεος): Εσθήρ 11,1 Α΄ Μακκ. 1.18 κ.α.

236. Πτολεμαίς: Ίδε Πτολεμαείς

237. Πτολεμαίς (-ίδαν, -ίδα, -ίδος): Α΄Μακκ. 5.15 κ.α.

238. Πτολεμαίτης: Α΄ Μακκ. 12.48

239. Πτολέμεος :Ίδε Πτολεμαίος

240. Πτωλεμαίος: Α΄Μακκ. 11.17.

241. Ραφία : Γ΄ Μακκ. 1.1

242. Ραψάκης: Δ΄Βασιλ. 18.17 κ.α.

243. Ρήμη: Α΄ Μακκ. 1.10

244. Ρόδιοι : Ιεζεκ. 27.15 Γεν. 10.4 Α΄Χρον. 1.7

245. Ρόδοκος: Β΄ Μακκ. 13.21

246. Ρόδος: Α΄ Μακκ. 15.23

247. Ρωμαίοι : Α΄ Μακκ. 8.1,23,36 κ.α.

248. Ρώμη: Α΄ Μακκ. 1.10 κ.α.

249. Σαμαραίος: Γεν. 10.18

250. Σαμαρειά (-ριά), Σαμάρεια (-ρία) (Σαμαρίας): Κριτ. 10.1 Γ’ Βασιλ. 13.32 κα.α

251. Σαμαρείας (-ρίας): Α΄Χρον. 4.37

252. Σαμάρειος: Γεν. 10.18

253. Σαμαρείται (-ρίτ.): Δ΄Βασι. 17.29

254. Σαμαρείτις (-ρίτ.): Α΄Μακκ. 10.30 κ.α.

255. Σαμαρια, Σαμαρία: Ίδε Σαμαρειά, Σαμάρεια

256. Σαμαρίας: Ίδε Σαμαρείας

257. Σαμαρίται: ϊδε Σαμαρείται

258. Σαμαρίτις: Ίδε Σαμαρείτης

259. Σάμος: Α΄ Μακκ. 15.23

260. Σαπφούς (Απφούς, Αφφούς): Α΄ Μακκ. 2.5

261. Σειδών : Ίδε Σιδών

262. Σειδώνειος: Ίδε Σιδώνιος

263. Σειδωνία:Ίδε Σιδωνία

264. Σειδώνιος: Ίδε Σιδώνιος

265. Σελεύκεια (-κία): Α΄Μακκ. 11.8

266. Σέλευκος: Α΄ Μακκ. 7.1 κ.α.

267. Σεπφωρά, Σεπφώρα (Σαπφώρα): Εξ. 2.11 κ.α.

268. Σίδη : Α΄ Μακκ. 15.23

269. Σίδη : Α΄ Μακκ. 15.23

270. Σιδόνιοι: Δ΄Βασιλ. 23.13

271. Σιδών (Σειδ.) (-ώνα, -όνα, -ώνος, -όνος): Γεν. 10.15,19 κ.α.

272. Σιδωνία (Σειδ.): Γ΄Βασιλ. 17.9

273. Σιδώνιος (Σειδ.): Γ΄Βασιλ. 5.6 κ.α.

274. Σικειμίται: Ίδε Σικιμίται.

275. Σικιμίται: Δ΄ Μακκ. 2.19

276. Σικυών : Α΄ Μακκ. 15.23

277. Σκυθοπολείται (-λίτ.) : Β΄ Μακκ. 12.30

278. Σμύρνα :Α΄ Μακκ. 15.23

279. Σόστρατος: Β΄ Μακκ. 4.28,29

280. Σπανία (προφανώς Ισπανία) : Α΄Μακκ. 8.3

281. Σπάρτη : Α΄ Μακκ. 14.16

282. Σπαρτίαι : Α΄ Μακκ. 12.6

283. Σπαρτιάται: Α΄ Μακκ. 12..2,5, 6. 20,2 1 : 14.20: 15.23

284. Συήνη: Ισα. 43.3 κ.α.

285. Συκιών, Συκυών: Α΄ Μακκ. 15.23

286. Σύμμαχος : Ησα. 7.2

287. Συρεία (-ρία): Κριτ. 18.7 κ.α.

288. Σύριοι: Αριθ. 24.22 κ.α.

289. Συριστεί (-τι): Δ΄Βασιλ. 18.26 κ.α.

290. Σύρος, Σύρα : Γεν. 22.11 κ.α

291. Συριακός: Ιώβ 42.17,17

292. Σωσίπατρος: Β΄ Μακκ. 4.28

293. Σώστρατος: Β΄ Μακκ. 4.28

294. Τειτάνες: Ίδε Τιτάνες

295. Τελαμών: Β΄Εσδρ. 17.45

296. Τίγρης: Da. LXX 1.18

297. Τίγρις : Γεν. 2.14 κ.α.

298. Τιμόθεος: Α΄ Μακκ. 5,6,11,34,37,40 Β΄ Μακκ. 8.30,32 κ.α.

299. Τιτάνες : Β΄ Βασιλ. 5.18,22

300. Τίτος: Β΄ Μακκ. 11.34

301. Τουραία (Ιεττουραίοι) : Α΄Χρον. 5.19

302. Τρίπολις: Β΄ Μακκ. 14.1

303. Τρύφων Α΄ Μακκ. 11.39,54,56 κ.α.

304. Τρωγλοδύται (Τρωγοδύται): Β΄ Χρον. 12.3

305. Τύριος: Ιησούς Ναυή 19.35 κ.α.

306. Τύροι: Σοφ. Σειρ. 46.18

307. Τύρος: Γ΄ Βασιλ. 5.1 κ.α.

308. Υδάσπης: Ιουδίθ 1.6

309. Υρκανός: Β΄ Μακκ. 3.11

310. Φαίλαρις: Γ΄ Μακκ. 5.20

311. Φάλαρις (-εις) (-ιδος): Γ΄ Μακκ.5.20

312. Φασήλις (-ιδα)! Α΄ Μακκ. 15.23

313. Φιλίππειον : Th. Pr. 8.19

314. Φίλιππος: Α΄ Μακκ. 1.1 : 6.2,14,55,63 Β΄ Μακκ. 5.22 : 6.11 : 8.8 : 9.29 : 
13.23


315. Φιλιστιαίος : Α΄ Βασιλ. 17.23

316. Φιλιστιείμ (= αλλόφυλος: Φιλισταίος): Έξ. 15.14 κ.α.

317. Φιλομήτωρ: Β΄ Μακκ. 4.21 : 9.29 :10.13

318. Φιλοπάτωρ: Γ΄ Μακκ. 1.1 : 3.12: 7.1

319. Φινεώς : Α΄ Μακκ. 2.26

320. Φινίκη: Ησα. 23.2

321. Φοινείκη: Ίδε Φοινίκη

322. Φοινεικών: Ίδε Φοινικών

323. Φοινήκη : Ησ. 23.2

324. Φοίνικες: Ιησούς Ναυή 5.12 κ.α.

325. Φοινίκη (-νείκη): Εξ. 16.15 κ.α.

326. Φοινικών (-νεικ.): Ιεζ. 47.19 κ.α.

327. Φοίνισσα: Εξ. 6.15

328. Φυλιστιαίος (-α) : Ψαλμ. 59.10 κ.α.

329. Φυλιστιείμ (: αλλόφυλος, αλλόφυλοι): Εξ. 15.14 Γεν. 10.14 κ.α.

330. Χαλκηδών: Ιεζεκ. 38.13

331. Χετγαίος (Χετταίος): Γεν. 25.9 κ.α.

332. Χετταίος (Γεθθαίος): Β΄ Βασιλ. 21.19 κ.α

333. Χριστιανός: Ιεζεκ. 47.3

334. Ών : Ωσηέ 4.15 κ.α.

335. Ωριγενής (-ούς): Ησα, 3.25 κ.α.

336. Ωρίων : Ιώβ 38.31 κ.α.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου