Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΝΟΥ
Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΝΟΥ

Αθανασίου Νεοφωτίστου

Πρόεδρου του Δ.Σ. της Π.Ε.Γ.Συμβαίνει κι αυτό με αιρέσεις και ομάδες της παραθρησκείας.Για να στρατολογήσουν οπαδούς εκμεταλλεύονται συστηματικά τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.Οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή μας χρησιμοποιείται από νεοφανείς και παλαιές ομάδες σαν πρώτο στοι­χείο πρόσβασης στις καρδιές μας, τις αναστα­τωμένες και τραυματισμένες από τις αντιξοότη­τες του βίου.

Προ ετών μία γνωστή μας κυρία ευλαβέστατη και θεοσεβής βρέθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών αντιμέτωπη με δύο άγνωστες κυρίες, που ήταν κήρυκεςΝεοπεντηκοστιανής ομάδας. Η γνωστή μας κυρία είχε βαριά άρρωστη την αδερ­φή της που υπεραγαπούσε και βρισκόταν σε απόγνωση, γιατί όπως της είπαν οι γιατροί, αντιμετώπιζε το πιο κρίσιμο 24ωρο με λίγες ελπίδες σωτηρίας της. Οι άγνωστες νεοπεντηκοστιανές κυρίες, που περιφέρονταν από μέρες στους διαδρόμους του Νοσοκομείου, είχαν πλη­ροφορηθεί το γεγονός και πλησίασαν τη φίλη μας με το προσποιητό χαμόγελο της καλωσύνης και της είπαν:Μη φοβάσαι! Η αδελφή σου θα γίνει καλά. Εμείς θα προσευχηθούμε όλη τη νύ­χτα γι αυτή. Αύριο θα τα πούμε.Αυτά είπαν και εξαφανίστηκαν. Είναι στοιχείο της μεθόδου τους αυτό.Στην πρώτη επαφή να μη λένε πολ­λά. Να μην αφήνουν τον άλλον να αντιδράσει.

Το κόλπο είναι γνωστό. Αν ο ασθενής πε­θάνει δεν θα εμφανιστούν. Αν όμως ζήσει ... ε τότε ανοίγεται μπροστά τους πρόσφορο έδαφος δράσεως με θετικά γι' αυτούς συνήθως αποτελέ­σματα.
 
 

Η ασθενής έδωσε την τελευταία μάχη και κέρδισε τη ζωή. Οι νεοπεντηκοστιανές κυρίες έμαθαν από τις νοσοκόμες την ευτυχή έκβαση της ασθενείας και εμφανίστηκαν στη φίλη μας με άλλο πρόσωπο τώρα, το πρόσωπο του νικητού, του συντελεστού της θεραπείας. Η άτυχη γνωστή μας κυρία βρέθηκε χωρίς να το καταλάβει στα κέντρα της αίρεσης και μεταβλήθηκε σε πειθήνιο όργανό τους. Για πολλά χρόνια περιφέ­ρονταν από σπίτι σε σπίτι και ενοχλούσε ενοίκους με τις κακοδοξίες της ομάδας, που έμπλε­ξε, νομίζοντας ότι κάνει θεάρεστο έργο για τη σωτηρία της ψυχής της.

Θα μπορούσαμε ν' αναφέρουμε δεκάδες τέ­τοια γεγονότα από τις περιπτώσεις με τις οποίες ασχολούμαστε. Νεαρός π.χ. βρέθηκε σε κοινόβιο της Ινδίας χαμένος χρόνια τώρα με άλλο όνομα και άλλη προσωπικότητα. Οι ταλαίπωροι γονείς του, επειδή ο γιός τους είχε εθιστεί σε ναρκω­τικές ουσίες τον οδήγησαν, κατόπιν συστάσεως άλλων, σεάσραμτοπικού γκουρού στην Ελλάδα και πέτυχαν ν' αλλάξει εξάρτηση, πολύ πιο οδυνηρή από την πρώτη.

Θα θυμούνται επίσης πολλοί την έντεχνη εκμετάλλευση από τουςμάρτυρες του Ιεχωβάτης δυστυχίας φτωχών ανθρώπων στο Λαύριο, μετά την οικονομική κρίση που βρέθηκαν αρκε­τές οικογένειες από το κλείσιμο των μεταλλείων.

Είναι λοιπόν μία από τις πρόσφορες τακτικές αιρέσεωνη εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνουκαι όχι μόνο. Όλα τα δύσκολα προβλήματα, ατομικά ή κοινωνικά συμπεριλαμβάνονται στο οπλοστάσιό τους και χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις περιπτώσεις.

Βαθειά επιθυμία του ανθρώπου είναι να υπάρχει ειρήνη, δικαιοσύνη, σωστή παιδεία, υγεία, προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π. ΟιΜάρτυρες του Ιεχωβάαυτή την επιθυμία την εκμεταλλεύονται με επιστημονικό θα λέγαμε τρόπο. Δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους αμέσως με την πρώτη επαφή, με την πρώτη επίσκεψη, γιατί αυτό θα τους δυσκόλευε στον προσηλυτι­σμό ανύποπτων ανθρώπων.

Αν το σπίτι έχει παιδιά στο γυμνάσιο ή το λύκειο θα κάνουν μόλις ανοίξει η πόρτα την εξής περίπου (με διάφορες παραλλαγές) ερώτηση:θα θέλατε να μιλήσουμε για τα προβλήματα της Παιδείας;Αν αντιμετωπίζουν οι ένοι­κοι πρόβλημα εργασίας ( ο πατέρας ή ο μεγά­λος γιός είναι άνεργοι) τότε η ερώτηση της πρώ­της επαφής προσαρμόζεται ανάλογα. Αν αντιμε­τωπίζουν στενοχώριες με τη στέγαση, αν έχουν άρρωστους στην οικογένεια ή ανάπηρους, αν έχουν οικονομικές δυσκολίες κ.ο.κ. η τακτική θα είναι διαφορετική για κάθε είδους πρόβλημα και διαφορετική η συμπεριφορά. Είναι χαρακτηριστι­κή μία παράγραφος του βασικού βιβλίου της Σκοπιάς, Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον Παράδεισο στη γη που χρησιμοποιείται ως Βοήθημα Γραφικής Μελέτης στα σπίτια ενδιαφερομένων ατόμων:Σήμερα ο κόσμος έχει δια­φθαρεί. Υπάρχει μίσος. Υπάρχει έγκλημα. Υπάρ­χουν πόλεμοι. Εκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε κι αρρωσταίνουν. Άλλοι αντιμετωπίζουν καθημερι­νά στενοχώριες με τη στέγαση, την εργασία, τα έξοδά τους(σελ. 8). Και αλλού: Ευτυχία στη γη, δεν φαίνεται να μπορείτε να την απολαύσε­τε ούτε για λίγο. Η αρρώστια, τα γηρατειά, η πείνα, το έγκλημα για να αναφέρουμε λίγα μό­νο προβλήματα κάνουν συχνά τη ζωή δυστυχι­σμένη!(σελ. 7).

Αυτή η θλιβερολογία ενισχύεται με φρικτές ασπρόμαυρες εικόνες από το διαβολικό σύστη­μα όπως χαρακτηρίζουν τον κόσμο που ζει έχο­ντας άλλη θρησκευτική πίστη ή βρίσκεται έξω από το νέο σύστημα της Σκοπιάς. Όλοι οι ένοχοι για την κακοδαιμονία, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανώσεις εμφανίζονται στις εικόνες αποκρου­στικοί, βλοσυροί, φρικτοί. Αυτές οι φρικτές εικό­νες αντιπαραβάλλονται με τις έγχρωμες εικόνες με τα χαμογελαστά πρόσωπα, τα ειρηνικά ζώα, τα εξωτικά λουλούδια, από τον Αποκατεστημέ­νο Παράδεισο που υπόσχεται η Σκοπιά.

Αν οι ένοικοι κάνουν το λάθος και δεχθούν να γίνει η επανεπίσκεψη κι ακολουθήσουν τα γραφικά μαθήματα στο σπίτι και στη συνέχεια στην Αίθουσα Βασιλείας, τότε όλα τα κοινω­νικά θέματα για ειρήνη, παιδεία, ισότητα, περι­βάλλον κ.λ.π. λησμονούνται πια και η διαδικασία ακολουθεί το δρόμο της επεξεργασίας της προ­σωπικότητας των θυμάτων.

Αυτή την τακτική χρησιμοποιούνοι περισσό­τερες νεοπεντηκοστιανές ομάδες και παραθρησκευτικές και γκουρουιστικές οργανώσεις. Οι ποιμένες ή δάσκαλοι προσεγγίζουν ανθρώ­πους που βρίσκονται σε κατάσταση θλίψης, πέν­θους κ.λ.π. στο νεκροταφείο ή το νοσοκομείο ή τους αποστέλλουν προσωπικά γράμματα.Γηροκο­μεία ή άλλα ιδρύματα που στεγάζουν τον ανθρώπινο πόνο προσεγγίζονται από ανθρώπους των ομάδων, προκειμένου να βρεθούν άτομα τα οποία έχουν ανάγκη συνομιλίας. Τώρα μάλιστα που έχει θεσπιστεί η εναλλακτική θητεία αντιρ­ρησιών συνείδησης σε ευαγή ιδρύματα ακόμη και εκκλησιαστικά, η προσέγγιση ατόμων που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο είναι εύκολη και οαθέμιτος προσηλυτισμόςανύποπτων ατό­μων θα γίνεται με τις ευλογίες του κράτους.

Όλα τα ανθρώπινα προβλήματα, όλες οι δύ­σκολες καταστάσεις και δυσμενείς περιστάσεις αποτελούν για τις ομάδες σημεία προσέγγισης και εκμετάλλευσης των πασχόντων. Και προσφέ­ρονται σε όλα λύσεις. Αρκεί να παρακολουθή­σουν οι ενδιαφερόμενοι τα ακριβοπληρωμένα σεμινάριά τους και εν συνεχεία να γίνουν οπαδοί της οργάνωσής τους. Ο Ρόμπερτ Νάτζεμυ της αρμονικής ζωής υπόσχεται μέσω των διαφημι­στικών φυλλαδίων των προγραμμάτων του λύ­σεις σε όλα σχεδόν τα προβλήματα του βίου από τα πιο δύσκολα μέχρι τα πιο απλοϊκά.Από την πρόληψη του καρκίνου μέχρι το κόψιμο του τσιγάρου.

Θέλεις ν' αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, αυτοπαραδοχή; να βελτιώσεις μια σχέση συγχώρε­σης;, να θεραπεύσεις το στρέςς; να ξεπερά­σεις το φόβο του θανάτου; να απελευθερωθείς από τον πόνο;, να ξεπεράσεις τη μοναξιά;, να μάθεις να ζεις μ ένα αρνητικό άνθρωπο; κ.λ.π., κ.λ.π. Μπορείς να τα έπιτύχεις όλα αυτά αν προμηθευτείς όποια κασέττα επιθυμείς, μετά να ξαπλώσεις σε μια στέρεη επιφάνεια και ν' ακούσεις τη φωνή που σε οδηγεί σε μια χαλαρή κατάσταση του νου, όπου μπορείς ν αναπτύξεις θετικό τρόπο σκέψης.

Αν πάλι αντιμετωπίζεις συναισθηματικά προ­βλήματα από το τέλος ενός γάμου ή έχεις χάσει αγαπημένο πρόσωπο, λειτουργούν στο κέντρο ανάλογες ομάδες: Ομάδα για διαζευγμένους και Συνάντηση γι' αυτούς που έχουν χάσει αγα­πημένους κ.ο.κ.Περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ τεύχος 25


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου