Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ - ΟΛΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ.


Από το Γεροντικό
ΕΝΑΣ γέροντας είπε: Αν αρρωστήσεις και ζητήσεις από κάποιο να σου δώσει ένα πράγμα πού χρειάζεσαι, και δεν σου το δώσει, μη γογγύσεις εναντίον του, αλλά πες: ""Αν ήμουν άξιος να το πάρω, θα πληροφορούσε ο Θεός τον αδελφό να μου το προσφέρει σαν ελεημοσύνη" .

Είπε πάλι (ο ίδιος):
Αν σε κρατήσουν (κάπου) για τραπέζι και σε βάλουν στην πιο ασήμαντη θέση, να μη γογγύσει ο λογισμός σου
(εναντίον εκείνων πού σε φιλοξενούν), αλλά να λες: "Ούτε κι εδώ ήμουν άξιος (νά καθίσω)". Γιατί πρέπει να ξέρεις, ότι καμιά θλίψη Δεν έρχεται στον άνθρωπο, παρά μόνο «άνωθεν», από το Θεό, είτε για να δοκιμαστεί είτε εξαιτίας των αμαρτιών του. και όποιος δεν έχει αυτή την πεποίθηση, δεν πιστεύει ότι ο Θεός είναι δίκαιος κριτής.
 
 

Ο αββάς 'Ισίδωρος είπε:
Η σύνεση των άγίων είναι τούτη, το ότι απέκτησαν επίγνωση του θελήματος τού θεού.

Γιατί όλα τα νικάει ο άνθρωπος με την υπακοή στην αλήθεια, αφού είναι εικόνα και ομοίωμα τού θεού. 'Απ' όλα τα πάθη, πάλι, το φοβερότερο είναι να ακολουθεί κανείς την καρδιά του, να υπακούει δηλαδή στο θέλημά του και όχι ατό νόμο του θεού. Αυτό (το πάθος) στην αρχή μεν δείχνει ότι αναπαύει κάπως (ψυχικά) τον άνθρωπο, ύστερα όμως τον οδηγεί στην κατάθλιψη, επειδή αγνόησε το μυστήριο της θείας οικονομίας και δεν βρήκε το δρόμο τού θεού, για να Τον ακολουθήσει.

Του αββά Ησαΐα
Αδελφέ, αν συναντήσεις κάποια δυσκολία είτε στα έργα σου είτε στα λόγια σου είτε (ακόμα και) στις σκέψεις σου, να μη ζητάς καθόλου το θέλημά σου ούτε την ευκολία σου, αλλά φρόντιζε ν' ανακαλύπτεις (ποίο είναι) ακριβώς το θέλημα τού θεού, και αυτό να κάνεις στην εντέλεια, έστω κι αν φαίνεται πώς θέλει κόπο, πιστεύοντας με όλη σου την καρδιά, ότι αυτό σε συμφέρει περισσότερο από κάθε ανθρώπινη σύνεση. Γιατί ή (κάθε) εντολή τού θεού είναι (δοσμένη για να μας εξασφαλίσει την) αιώνια ζωή, και όσοι την επιζητούν Δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό.
 
  

Του αββά Μάρκου
Μερικοί ονομάζουν συνετούς εκείνους πού μπορούν να διακρίνουν (και να αναλύουν) τα αισθητά πράγματα. Συνετοί όμως είναι εκείνοι, πού εξουσιάζουν τα θελήματά τους.
'Εκείνος πού δεν εγκαταλείπει το θέλημά του για χάρη τού θελήματος του θεού, πεδικλώνεται στα δικά του έργα και γίνεται υποχείριος των εχθρών (δαιμόνων).
Όταν θέλεις να βρεις λύση σε πρόβλημα περίπλοκο, ψάξε γι' αυτό, τι αρέσει στο θεό, και θα βρεις τη λύση του την ωφέλιμη.

Σ' εκείνα τα πράγματα πού ευαρεστείται ο Θεός, σ' αυτά και όλη ή κτίση υπηρετεί. Σ' εκείνα πού ο Θεός αποστρέφεται, και ή κτίση αντιστέκεται.
'Εκείνος πού αντιστέκεται στα λυπηρά συμβάντα, πολεμάει, χωρίς να το γνωρίζει, την προσταγή του Θεού. 'Απεναντίας, εκείνος πού τα δέχεται με ξεκάθαρη γνώση (της αιτίας και της προελεύσεώς τους), αυτός, κατά τη Γραφή, υπομένει Τον Κύριο (Ψαλμ. 26:14).
Όταν σου έρθει πειρασμός, μη ζητάς (να μάθεις) γιατί η από ποιόν έχει έρθει, αλλά (ζήτησε) να Τον υπομείνεις με ευχαρίστηση και χωρίς μνησικακία.


Του άγίου Διαδόχου
Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι «κατ' εικόνα» του Θεού. το «καθ' ομοίωσιν» (Γεν. 1:26-27) όμως το έχουν μόνο εκείνοι, πού με πολλή αγάπη υποδούλωσαν την ελευθερία τους στο Θεό' γιατί όταν δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, τότε είμαστε όμοιοι μ' 'Εκείνον, πού μας συμφιλίωσε με Τον εαυτό Του μέσω της αγάπης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου