Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ - ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ
Χαίρει Παντοκράτορος ἡ Μονή, τῇ Σῇ προστασίᾳ, καὶ Εἰκόνι Σου τῇ σεπτῇ· Σὺ γὰρ ταύτης ὤφθης, Γερόντισσα καὶ σκέπη, Παρθένε Θεοτόκε, θείᾳ Σου χάριτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου