Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΣώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, 
νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος 
και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού Σου, πολίτευμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου