Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΠΑΘΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΓΑΙΤΑΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ..


Πορεία cτο Θείο Πάθοc
CYNAYΛΙΕC 
BYZANTIΝΩΝ ΥΜΝΩΝ
Μεγάληc Εβδομάδοc

ΠΑΡΑCKEYH 26 AΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΡΥΘΡEC
I.N. EYAΓΓΕΛΙCΜΟΥ ΤΗC ΘΕΟΤΟΚΟΥ

CABBATO 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΒΙΛΙΑ
Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩCEΩC TOY CΩΤΗΡΩC

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗC
8:00 μ.μ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου