Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ...
Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός,
και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα.
Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς,
ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της Bασιλείας
έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα:
Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών,
διά της Θεοτόκου Eλέησον ημάς.Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, 
κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, 
ίνα εισέλθω εν αυτώ λάμπρυνόν μου 
την στολήν της ψυχής, 
φωτοδότα, και σώσον με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου