Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ


ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΓΕΙ;;Τὸ «2012» ἦταν κατʼ ἀρχὴν μία περιπέτεια δράσης καὶ φαντασίας, τοῦ γνωστοῦ σκηνοθέτη Ρόλαντ Ἔμμεριχ, ποὺ κατέκλυσε τὶς κινηματογραφικὲς αἴθουσες ὅλου τὸ κόσμου. Κατόρθωσε νὰ θρέψει πλῆθος ἀπὸ σενάρια περὶ καταστροφῆς τοῦ κόσμου (γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς ἐν λόγῳ ταινίας), μυθολογικά, ἀποκρυφιστικά, ὡς καὶ μὲ ἐπιστημονικὴ ἐπίφαση ἀκόμη, δημιουργώντας τρόμο στοὺς ἀφελεῖς καὶ ἄπειρες συζητήσεις. Τὸ διαδίκτυο ἔχει κυριολεκτικὰ κατακλυστεῖ μὲ ὅσα γράφονται γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ποὺ θὰ λέγαμε πὼς δὲν ἔχει προηγούμενο. Ὡς καὶ ἡ NASA ἔχει ἀναγκαστεῖ νὰ διαψεύδει τὰ διάφορα «ἐπιστημονικὰ» σενάρια!
Εἶναι ἀλήθεια πὼς κάθε φορά, ὅλο καὶ κάποια ἀφορμὴ δίνεται, γιὰ νὰ ἀνακινηθεῖ τὸ θέμα, νὰ ὁριστοῦν ἡμερομηνίες τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου, νὰ προκληθεῖ φόβος καὶ ἀνασφάλεια στοὺς πολλοὺς, ποὺ δὲν ἐλπίζουν στὸν Θεὸ καὶ δὲν γνωρίζουν τὸ νόμο Του, καὶ τελικὰ νὰ γίνονται θύματα ἐκμετάλλευσης τῶν ἐπιτηδείων. Ἐκείνων ποὺ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν κατέχουν τὴν ἀλήθεια κι ὅσων κατάφορα τὴν παραποιοῦν γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους. Σʼ αὐτοὺς περιλαμβάνονται κι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους ὅτι εἶναι «μεγάλοι προφῆτες» καὶ «ἀπεσταλμένοι τοῦ Θεοῦ»!
Πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Ἀποκρυφιστὲς καὶ ὕποπτοι μελλοντολόγοι ὅλοι τους!Ἀλλʼ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρὰ…
Λοιπόν, τί ἀκριβῶς συμβαίνει;


Κατʼ ἀρχὴν νὰ ποῦμε πρῶτα δυὸ λόγια γιὰ τὴν ταινία…
Δὲν εἶναι ἁπλώς μία περιπέτεια δράσης καὶ φαντασίας. Περισσότερο καὶ πάνω ἀπʼ ὅλα εἶναι μία ταινία καταστροφῆς! Καὶ ὁ σκηνοθέτης αὐτὸς δὲν κάνει τίποτʼ ἄλλο παρὰ νὰ ἐξειδικεύεται σʼ αὐτές, παρουσιάζοντας κάθε φορά ὅλο καὶ κάτι πιὸ καταστρεπτικὸ καὶ σαφῶς πιὸ τρομερό, κινδυνολογώντας ὅσο γίνεται. Τέτοιες ταινίες του εἶναι «Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας», «Γκοτζίλα», «Μετὰ τὴν Ἑπόμενη Ἡμέρα», «10.000 π.Χ.» κ.λπ. οἱ ὁποῖες –τι σύμπτωση(!)- εἶναι ὅλες τους ἐμπορικές! Μάλιστα οἱ εἰδικοί τοῦ σινεμὰ τὸν ἀποκαλοῦν «μέτρ στὸ εἶδος τοῦ ἐσχατολογικοῦ μπλοκμπάστερ»!
Τὴν ταινία ἔχει ἐμπνευστεῖ ἀπʼ τὴν διαβόητη προφητεία τῶν Μάγια, ὅτι ὁ κόσμος θὰ καταστραφεῖ στὶς 21 Δεκεμβρίου 2012! Ἔτσι βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ δημιουργήσει σκηνὲς φυσικῶν καταστροφῶν τέτοιας κλίμακας πού, ὅπως λέγεται, δὲν ἔχουν ξαναγίνει στὸν κινηματογράφο!
Ἀξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ πὼς οἱ «ταινίες καταστροφῆς» εἶναι μία εἰδικὴ κατηγορία τῶν ταινιῶν τοῦ σινεμά, συνήθως δὲ ὑπερπαραγωγῶν ὅπως καὶ ἡ ἐξεταζόμενη, μέσῳ τῶν ὁποίων προκαλεῖται ἄγχος, φόβος, τρόμος, πανικὸς καὶ ἀπελπισία στὸν θεατή. Κι αὐτὸ δὲν γίνεται χωρὶς λόγο1.
Ὁ Ἀμερικανὸς φυσικὸς καὶ συγγραφέας Λόρενς Τζόζεφ στὸ βιβλίο του «Ἀποκάλυψη 2012», ὁπότε καὶ θὰ ἔλθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου, μιλᾶ γιὰ κατακλυσμιαῖες ἐκρήξεις ἡφαιστείων, μαγνητικὲς καταιγίδες, ἀκτινοβολία ἀπὸ τὸ διάστημα κ.λπ., δίνοντας μία ἐπιστημονικὴ ἐπίφαση στὸ θέμα.
Οἱ πεποιθήσεις του βασίζονται κι αὐτὲς στοὺς Μάγια (λαὸς ποὺ ἤκμασε στὴν Κεντρικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ τὸ 1800 π.Χ. ὡς τὸ 150 μ.Χ.), οἱ ὁποῖοι ὑποστήριζαν πὼς στὶς 20 Δεκεμβρίου 2012 ὁλοκληρώνεται ὁ κύκλος τῆς «Μεγάλης Μέτρησης»!
Ἐπιπλέον τὴν ἑπομένη ἀρχίζει τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο καὶ ὁ ἥλιος θὰ εἶναι εὐθυγραμμισμένος μὲ τὸ κέντρο τοῦ Γαλαξία γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ 26.000 χρόνια, ὁπότε ἐδῶ ἀρχίζει ὁ χορὸς τῶν ἀστρολογικῶν καὶ ἀποκρυφιστικῶν προβλέψεων!
Λέγεται πὼς οἱ Μάγια χρησιμοποιοῦσαν τρία εἴδη ἡμερολογίων γιὰ νὰ μετροῦν τὸν χρόνο. Τὸ θρησκευτικὸ ἡμερολόγιο, τὸ ἀποκαλούμενο καὶ «τσόλκιν», μετροῦσε 260 ἡμέρες (ποὺ τὶς διαιροῦσαν σὲ 13 μῆνες τῶν 20 ἡμερῶν), τὸ ἡμερολόγιο τῶν ἐποχῶν, ποὺ διαρκοῦσε 365 ἡμέρες καὶ τὸ ἡμερολόγιο τῆς «μεγάλης μέτρησης», ποὺ περιελάμβανε 5.125 ἔτη!
Ὅπως οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μετροῦσαν τὰ ἔτη ἀπʼ τοῦς πρώτους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ οἱ Ρωμαῖοι ἀπʼ τὴν ἵδρυση τῆς Ρώμης, ἔτσι καὶ οἱ Μάγια μὲ τὴν «μεγάλη μέτρηση» μετροῦσαν ἀπʼ τὸ 3.113 π.Χ. μὲ βάση κάποιο ἄγνωστο σὲ μᾶς γεγονός.
Ἡ «μεγάλη μέτρηση» λοιπὸν τῶν 5.125 ἐτῶν ὁλοκληρώνεται τὸ 2012 μ.Χ. καὶ εἶναι αὐτὸ τὸ γεγονὸς ποὺ δίνει τὴν ἀφορμὴ στὰ διάφορα καταστροφικὰ σενάρια. Ὅμως σὲ καμιὰ περίπτωση αὐτὸ δὲν εἶναι κακὸς οἰωνός, ὅπως καὶ δὲν εἶναι γιὰ μᾶς ἡ 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ἁπλῶς εἶναι τὸ τέλος ἑνὸς ἐτησίου κύκλου, ποὺ δίνει τὴν ἀρχή του στὴν 1η Ἰανουαρίου, τὴν ἀρχὴ δηλαδὴ τοῦ ἑπόμενου ἔτους.
Ὡς καὶ οἱ μελετητὲς τῶν Μάγια ἰσχυρίζονται πὼς τὸ τέλος κάθε χρονικοῦ κύκλου γιʼ αὐτούς, ποὺ τὸ ἑόρταζαν ὅπως κι ἐμεῖς σήμερα, ἦταν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἡ ἀρχὴ τοῦ ἑπομένου. Μὲ τίποτα δὲν ἦταν συνδεδεμένο μὲ κάποιο κακό.

Ἡ ἀπόλυτη ἐκμετάλλευση!

Παρατηρεῖ, λοιπόν, κανεὶς ὅτι κάθε φορά ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν» ὅλο καὶ κάτι «ἐνδιαφέρον» φέρνει στὴν παγκόσμια ἐπιφάνεια, προκειμένου νὰ κερδίζουν τὰ μέγιστα οἱ γνωστὲς πολυεθνικές, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ γαλουχοῦν τοὺς λαοὺς καὶ ἰδιαίτερα τὴ νέα γενιὰ μὲ τὸ διεφθαρμένο δαιμονικό τους γάλα…
Πράγματι αὐτὴ ἡ ταινία, τὸ «2012», ἔρχεται νὰ κρατήσει τὴ δυναμικὴ…
• Τῶν ἀστραφτερῶν σοῦπερ ἡρώων, τύπου «Σπάϊντερμαν» καὶ «Χ-ΜΑΝ»!
• Τῶν μικρῶν μάγων, τύπου Χάρι Πότερ!
• Τῶν εὐφάνταστων animation τύπου «Ρατατούης» καὶ «Γουὸλ-Υ» ἢ
• Τῶν βαμπιρικῶν «Λυκόφως» καὶ «Νέα Σελήνη»!
Ταινίες ποὺ ὠθοῦν ἑκατομμύρια κόσμου στὶς κινηματογραφικὲς αἴθουσες, δίνοντας ταυτόχρονα καὶ τὰ δικά τους μηνύματα, ἀνεξάρτητα ἀπʼ τὶς πεποιθήσεις τοῦ καθενός. Ὡστόσο φαίνεται πὼς τελικὰ ὅλο καὶ κάτι πετυχαίνουν σὲ βάρος αὐτῶν μας τῶν πεποιθήσεων, διαμορφώνοντάς τις κάθε φορά, λίγο ὡς πολύ, πρὸς τὶς δικές τους. (Καὶ μακάρι νὰ μὴ εἶναι ἔτσι!)
Καὶ τί σύμπτωση, ὅλες τους εἶναι πανάκριβες ὑπερπαραγωγές, μὲ ἐντυπωσιακὲς εἰκόνες, ἐφφὲ καὶ λοιπὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά!Ἡ NASA διαψεύδει!

Ὅπως διαβάσαμε «ἐπιστήμονες τῆς NASA διαβεβαιώνουν ὅτι ὅσα διαδίδονται γιὰ τὸ ὑποτιθέμενο τέλος τοῦ κόσμου κατὰ τὸ 2012, δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα. Στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα της ἔχει ἀναρτηθεῖ ἕνα ἄρθρο, στὸ ὁποῖο ἐπιστήμονές της, παραθέτουν ἀπαντήσεις σὲ διάφορα ἐρωτήματα…γιὰ καταστροφὴ ἀπὸ μετεωρίτες, γιγάντιες ἡλιακὲς καταιγίδες, ἀνύπαρκτους πλανῆτες κ.λπ.
Ὁ λόγος τῆς δημοσίευσης τοῦ ἄρθρου φαίνεται νὰ εἶναι ἡ πλημμύρα τῶν ἐρωτημάτων, ποὺ τῆς ἀπευθύνονται ἀπʼ τὸ κοινό…».


Ὑποσημείωση
1. Περισσότερα βλέπετε στό βιβλίο «Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ» Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Ορθόδοξος Τύπος, 15/06/2012

Ἂς θυμηθοῦμε τί ἔγινε στὶς παραμονὲς τοῦ 2000… Ναί, ἐκεῖ στὸ λυκαυγὲς ὄχι μόνο τοῦ 21ου αἰώνα, ἀλλὰ καὶ τῆς 3ης χιλιετηρίδας, καὶ μὲ τὴ συμπλήρωση ἀκριβῶς τοῦ ἀριθμοῦ 2.000 μ.Χ., πλῆθος ἦταν καὶ τότε οἱ προβλέψεις καὶ οἱ θεωρίες περὶ τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου, ποὺ βέβαια διαψεύστηκαν ὅλες τους παταγωδῶς!


Ἔγραψε τὸ περιοδικὸ «Focus»:«Τότε σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις, ξοδεύτηκαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο περίπου 300 δὶς δολλάρια γιὰ ἐπεμβάσεις στὰ συστήματα πληροφορικῆς, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ millennioum bag, ἕνας ἰὸς ποὺ θὰ ἀχρήστευε ὅλα τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα τοῦ πλανήτη. Τελικὰ τὸ millennioum ἦρθε, ἀλλὰ τὸ bag κάπου χάθηκε στὸ δρόμο…».
Κι ἄλλα χαρακτηριστικὰ παραδείγματα• Ὁ Νοστράδαμος «προφήτευσε» ὅτι ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου θὰ γινόταν τὴν 1η Ἰουλίου 1999! Μάλιστα ὁ Νοστράδαμος εἶχε προβλέψει τί θὰ συμβεῖ κάθε χρόνο ἀπʼ τὸ 1556 ὡς τὸ 1999. Μετὰ τὴ χρονιὰ αὐτὴ δὲν ἔγραψε τίποτε γιατί, ἁπλούστατα, κατʼ αὐτὸν δὲν θὰ ὑπῆρχε ὁ κόσμος!

• Στὸ  διαδίκτυο ὑπάρχουν χιλιάδες σελίδες γιὰ τὸ Νοστράδαμο καὶ τὶς σχετικὲς «προφητεῖες» του, ποὺ ὡς τώρα καμιά τους δὲν ἔχει  πραγματοποιηθεῖ!

• Οἱ Χιλιαστὲς ἔχουν γίνει καταγέλαστοι ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, αὐτοδιαψευδόμενοι! Ἔχουν προαναγγείλει ὅτι τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ γινόταν στὶς ἑξῆς χρονιές: 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 καὶ 1994! Κι ὅμως, εἴμαστε ὅλοι ἀκόμη ἐδῶ! Μάλιστα τὸ 1975 ντύθηκαν μὲ λευκὰ σεντόνια καὶ κυκλοφοροῦσαν στοὺς δρόμους τῆς Ν. Ὑόρκης, γιὰ νὰ γνωστοποιήσουν τὸ γεγονός. Τόσο βέβαιοι ἦταν οἱ ἀφελέστατοι! Προηγουμένως εἶχαν δωρίσει ὅλη τους τὴν περιουσία στὴν ὀργάνωση! Ἡ ὁποία τι θὰ τὴν ἔκανε ἆραγε, μετὰ τὴ συντέλεια καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ κόσμου; Ἄρα ἡ ὀργάνωση δὲν πίστευε ὅτι θὰ γινόταν!


• Ὁ Ἔντγκαρ Οὐϊσενάουτ, ἐρευνητὴς τῆς ΝΑΣΑ, μὲ τὸ κῦρος τοῦ ἐπιστήμονα, ἔφθασε νὰ ἐκδώσει καὶ βιβλίο μὲ τὸν ἑξῆς τίτλο: «88 λόγοι ποὺ τεκμηριώνουν ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη θὰ γίνει τὸ 1988»! Τὸ βιβλίο μάλιστα αὐτὸ πούλησε στὶς ΗΠΑ πάνω ἀπὸ 4 ἑκατ. ἀντίτυπα.
Τόσοι ἦσαν οἱ ἀφελεῖς ἐκεῖ!
• Κατὰ τὴν 11η Αὐγούστου 1999,τὴν ἡμέρα δηλαδὴ τῆς τελευταίας ὁλικῆς ἔκλειψης ἡλίου τῆς χιλιετίας, πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ βρῆκαν ἀφορμὴ νὰ μιλήσουν καὶ νὰ προσδιορίσουν τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου.
Ὅπως ὁ διάσημος μόδιστρος Πάκο Ραμπάν, ὁ ὁποῖος βασιζόμενος στὸ Νοστράδαμο, περιέγραψε μὲ λεπτομέρειες πὼς ὁ διαστημικὸς σταθμὸς MIR θὰ προσγειωθεῖ στὸ δάσος τῆς Βενσέν, μὲ συνέπεια τὸ θάνατο ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Τόσο σίγουρος ἦταν μάλιστα γιὰ τὴν πρόβλεψη, ὥστε προειδοποίησε τοὺς Γάλλους, νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπʼ τὸ Παρίσι, γιὰ νὰ σωθοῦν!
• Ὁ Μάϊκλ Ντρόσνιν, συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Κωδικός τῆς Βίβλου» γράφει πώς… ἀνακάλυψε στὰ ἱερὰ βιβλία τὴν ἀναγγελία τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τὴν κατόπιν αὐτοσυντέλεια τοῦ κόσμου, τὸ ἔτος 2000 ἢ τὸ 2006!

• Ὁ Γκάρι Νόρθ, προβλέπει ὅτι ὁ ἰὸς τοῦ 2000 θὰ εἶναι ἡ αἰτία τῆς κατάρρευσης τῶν πάντων!

• Κάποιος Τσάρλς Σπίγκελ, ψυχολόγος ἀπʼ τὴν Καλιφόρνια, γράφει πὼς τὸ 2001 ἡ Ἀτλαντίδα θὰ ἐπανεμφανιστεῖ στὴν Καραϊβικὴ καὶ 1000 ἐξωγήινοι (πάλι αὐτοί!) μὲ πτήση «ἐξπρὲς» ἀπὸ τὸν Μυλώνα θὰ ἔρθουν στὴν Γῆ, γιὰ νὰ μοιραστοῦν τὴ γνώση τους μὲ τοὺς γήινους (ἐδῶ ἔχουν τὸ ρόλο τοῦ σωτήρα!)!

• Ἕνας «θεολόγος» τοῦ 8ου αἰώνα εἶχε ὑπολογίσει ὅτι τὸ σύμπαν δημιουργήθηκε 3.942 χρόνια πρὶν ἀπʼ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ (πῶς προκύπτει αὐτὸ ἆραγε;) καὶ σὲ 6000 χρόνια ἀπὸ τὴ δημιουργία του (γιατί σὲ 6000 καὶ ὄχι σὲ 36000;) θὰ καταστραφεῖ. Δηλαδὴ τὸ 2076! Μὲ τὴν πρόβλεψη αὐτὴ συμφωνοῦν καὶ ὁρισμένες σουνιτικὲς αἱρέσεις μουσουλμάνων!

• Τὸ 1994, ὁ Βαπτιστὴς ἱεροκήρυκας Οὐΐλιαρ Μίλες ἔπεισε τοὺς πιστούς του νὰ πουλήσουν τὰ ὑπάρχοντά τους καὶ νὰ μετακομίσουν στὴ Ν. Ὑόρκη ἐν ἀναμονῇ τῆς «Ἡμέρας τῆς Κρίσης», ἡ ὁποία προέβλεπε ὅτι θὰ γινόταν στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1994!


• Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα ἑκατοντάδες Ρῶσοι, ἐπονομαζόμενοι «Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς τοῦ Ἐρυθροῦ Θανάτου» αὐτοκτόνησαν, πεπεισμένοι ὅτι τὸ τέλος τοῦ κόσμου εἶχε φθάσει!

• Τὸ 1978, ὁ ἐπιτήδειος Τζὶμ Τζόουνς, ἐπικεφαλῆς τῆς αἵρεσης «Ναὸς τοῦ Λαοῦ», ἔπεισε 913 ἀνθρώπους, ἐκ τῶν ὁποίων 276 ἦταν παιδιά, νὰ πιοῦν χυμὸ, ποὺ περιεῖχε κυάνιο, «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου» ποὺ ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ θὰ ἐπραγματοποιοῦσε τὴν Δευτέρα Του παρουσία!


• Ἀνάλογο σκηνικὸ ἐκτυλίχθηκε τὸ 1985 στὶς Φιλιππίνες, ὅπου στὸ τέλος τὰ μέλη τῆς αἵρεσης «Ἄρα» αὐτοκτόνησαν!

• Τὰ μέλη τῆς αἵρεσης «Ναὸς τοῦ Ἥλιου» τοῦ Λὶκ Ζουρὲτ αὐτοκτόνησαν ὁμαδικὰ στὴν Ἑλβετία, στὸν Καναδὰ καὶ στὴ Γαλλία, προκειμένου νὰ «ἀνακαλύψουν ἀπʼ τὴν ἀρχὴ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ἀπόλυτο»!


• Σενάριο ἐπιστημονικῆς φαντασίας θυμίζει ἡ μαζικὴ αὐτοκτονία τῶν μελῶν τῆς αἵρεσης «Πύλη τοῦ Παραδείσου» στὴν Καλιφόρνια τὸ 1997. Αὐτοκτόνησαν λίγο πρὶν ἀπʼ τή… συντέλεια τοῦ κόσμου, ἀφοῦ εἶχαν δέσει στὰ κεφάλια τους πλαστικὲς σακοῦλες καὶ ἔπιναν γιὰ 3 περίπου μῆνες ἕνα ἐπικίνδυνο μεῖγμα ναρκωτικῶν καὶ ἀλκοόλ!

• Τὸ 1995 ἡ αἵρεση τοῦ Σόκιο Ἀσαχάρα «Ἀνώτατη Ἀλήθεια» σκότωσε ἀθώους πολίτες μὲ δηλητηριῶδες ἀέριο στὸ Τόκιο καὶ μόλυνε χιλιάδες ἄλλους, ἐπειδή, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος, «ἡ προφητεία τοῦ Ἀρμαγεδῶνος ὁλοκληρώθηκε»!

• Χιλιάδες αἱρέσεις ἀνὰ τὸν κόσμο ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου βρίσκεται πολὺ κοντά. Ἀρκετοὶ ἀπʼ αὐτοὺς ὑποστήριζαν ὅτι ἡ 1η Ἰανουαρίου 2000 ἦταν ἡ «Ἡμέρα τῆς Κρίσης»!

• Ἄλλοι πάλι ἰσχυρίζονταν ὅτι ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ κόσμου θὰ ἦταν ἡ 5η Μαΐου 2000! Αὐτοὶ ἐμπλέκοντας τὴν ἀπάτη καὶ τὴν πλάνη τῆς ἀστρολογίας, ἔχουν καί… σκεπτικό! Τότε, λένε, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ τελευταῖα 6000 χρόνια, ὁ Ἑρμῆς, ὁ Ἄρης, ἡ Ἀφροδίτη, ὁ Δίας καὶ ὁ Κρόνος θὰ εὐθυγραμμιστοῦν μὲ τὴ γῆ, μὲ τραγικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα! Τέτοια…

• Μόνο ποὺ ἡ «πρόβλεψη» αὐτὴ ἀνήκει στὸ Χαλδαῖο ἀστρολόγο Βερόσι, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα π.Χ.! Τόσο σύγχρονη εἶναι! Ὅμως κι ἄλλες φορὲς ἀπὸ τότε ἔγιναν εὐθυγραμμίσεις πλανητῶν δίχως νʼ… ἀνοίξει μύτη!

• Ἡ ἐφημερίδα «Weekly World News» εἶχε ἄλλο σκεπτικό. Τοὺς ἐξωγήινους (στοιχεῖα καὶ μέσα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ κι αὐτοί!). Ἡ CIA, λέει, θὰ μαζέψει ἕνα ἐξωγήινο ἀπὸ τὸ διαστημόπλοιό του σὲ κάποια ἔρημο τοῦ Ν. Μεξικοῦ. Ὁ «ἐπισκέπτης» θὰ προέρχεται ἀπὸ ἀνώτερο τοῦ ἀνθρώπου εἶδος(!) καὶ θὰ εἶναι ὁ τελευταῖος ἐπιζῶν μετὰ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς πλανήτη, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 200 ἐτῶν φωτὸς ἀπὸ τὴ Γῆ. Αὐτὸς ὁ Ε.Τ. θὰ πεῖ στοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὁ «Θεὸς εἶναι ἐξοργισμένος ἀπὸ τὰ πλάσματα, ποὺ ἐδημιούργησε» καὶ θὰ προαναγγείλει (ὁ ἐξωγήινος!) τὴν καταστροφὴ ὅλων τῶν πλανητῶν γιὰ τιμωρία!
Εἶναι πράγματι ἔτσι;  Αὐτὸ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ κατανοήσουμε εἶναι, πὼς κανένας δὲν γνωρίζει τὸ μέλλον, ἀπολύτως κανένας, παρὰ μόνον ὁ Θεός.  Ἔπειτα, πὼς πρέπει νὰ ἀφήνουμε ἀπολύτως τὸν ἑαυτό μας καὶ μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ἑπομένως καὶ τὸ μέλλον μας. Σὲ κανέναν ἄλλο! Ἂν ἐμπιστευόμαστε αὐτούς, τότε σαφῶς δὲν ἐμπιστευόμαστε τὸν Θεό, ὁπότε τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ὁπωσδήποτε τραγικά. Καὶ τὰ ζοῦμε!
Ὁλόκληρο τὸ 24ο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου ἀναφέρεται στὸ θέμα, ἀπʼ ὅπου θὰ μεταφέρουμε μερικὰ χωρία.  Ἀφορμὴ γιὰ νὰ μιλήσει ἐπʼ αὐτοῦ ὁ Κύριος, ἦταν ἡ σχετικὴ ἐρώτηση τῶν μαθητῶν Του. Ἀναφέρεται: «Κι ὅταν Αὐτὸς καθόταν στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὸν πλησίασαν οἱ μαθητὲς Του ἰδιαιτέρως καὶ Τοῦ εἶπαν: “Πές μας, πότε θὰ συμβοῦν αὐτά, καὶ ποιὸ εἶναι τὸ σημεῖο τῆς παρουσίας Σου καὶ τοῦ τέλους τοῦ κόσμου;».
Τὸ πρῶτο ποὺ τοὺς λέει σὲ ἀπάντηση ὁ Χριστός, εἶναι τοῦτο:«Προσέχετε νὰ μὴ σᾶς πλανήσει κανείς»! Πιὸ κάτω δὲ τοὺς ξανατονίζει: «Πολλοὶ ψευδοπροφῆτες θὰ ἐμφανιστοῦν καὶ θὰ πλανήσουν πολλούς».
Κι ἀφοῦ τοὺς ἀναπτύσσει πολλὰ ἀπʼ τὰ σημεῖα, ποὺ θὰ προηγηθοῦν, τοὺς ξαναλέει πάλι: «Θὰ ἐμφανιστοῦν ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆτες… ὥστε νὰ πλανήσουν, ἂν εἶναι δυνατό, κι αὐτοὺς τοὺς ἐκλεκτούς».
Καὶ στὸ τέλος καταλήγει σὲ τοῦτο τὸ σημαντικότατο: «Γιὰ τὴν ἡμέρα δὲ ἐκείνη καὶ τὴν ὥρα κανεὶς δὲν γνωρίζει, οὔτε οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, παρὰ ὁ Πατέρας μου μόνος». 2000 χρόνια δὲ ἀπὸ τότε ποὺ τὰ ἀνέφερε αὐτὰ ὁ Χριστός μας, πόσους δὲν ἔχει διαψεύσει! Πόσο περίτρανα ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζει τὸ μέλλον.
Καὶ πόσο κάνουν λάθος ὅσοι θέλουν νὰ Τὸν ὑποκαταστήσουν!


Συμπέρασμα

Ἐκεῖνο ποὺ ὁπωσδήποτε ἔχει μεγίστη σημασία καὶ πρέπει νʼ ἀποτελεῖ τὴν κατʼ ἐξοχὴν καθημερινή μας φροντίδα εἶναι τοῦτο ποὺ ἰδιαίτερα τονίζει ὁ Χριστός: «Γιʼ αὐτὸ κι ἐσεῖς, ἀφοῦ δὲν γνωρίζετε πότε ἀκριβῶς θὰ ἔρθει ὁ Κύριος, πρέπει νὰ εἴσαστε πάντοτε ἕτοιμοι, γιατί ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται στὸν καθʼ ἕνα ἀπὸ σᾶς διὰ τοῦ θανάτου καὶ σὲ ὅλους μαζὶ κατὰ τὴν δευτέρα παρουσία, σὲ ὥρα ποὺ δὲν περιμένετε…».
Ἂς εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι, λοιπόν, τὴν κάθε στιγμὴ κι ὄχι τότε ποὺ οἱ διάφοροι ψευδοπροφῆτες «ὅρισαν» ὅτι θὰ ἔρθει…
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος


Ορθόδοξος Τύπος, 22/06/2012

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου