Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Πιστεύω ες να Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητν ορανο κα γς, ρατν τε πάντων κα οράτων.


2. Κα ες να Κύριον ησον Χριστόν, τν Υἱὸν το Θεο τν μονογεν, τν κ το Πατρς γεννηθέντα πρ πάντων τν αώνων· φς κ φωτός, Θεν ληθιννκ Θεο ληθινο, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, μοούσιον τ Πατρί,  δι' ο τ πάντα γένετο.


3. Τν δι' μς τος νθρώπους κα δι τν μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κ τν ορανν κα σαρκωθέντα κ Πνεύματος γίου κα Μαρίας τς Παρθένου κα νανθρωπήσαντα.


4. Σταυρωθέντα τε πρ μν π Ποντίου Πιλάτου, κα παθόντα κα ταφέντα.


5. Κα ναστάντα τ τρίτ μέρα κατ τς Γραφάς.


6. Κα νελθόντα ες  τος ορανος κα καθεζόμενον κ δεξιν το Πατρός.


7. Κα πάλιν ρχόμενον μετ δόξης κρναι ζντας κα νεκρούς, ο τς βασιλείας οκ σται τέλος.


8. Κα ες τ Πνεμα τ γιον, τ κύριον, τ ζωοποιόν, τ κ το Πατρς  κπορευόμενον, τ σν Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυ-νούμενον κα συνδοξαζόμενον, τ λαλσαν δι τν προφητν.


9. Ες μίαν, γίαν, Καθολικν κα ποστολικν κκλησίαν.


10. μολογ ν βάπτισμα ες φεσιν μαρτιν.


11. Προσδοκ νάστασιν νεκρν.

12. Κα ζων το μέλλοντος αἰῶνος.

μήν.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου