Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τί καθεύδεις«Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τί καθεύδεις τό τέλος εγγίζει καί μέλλεις θορυβείσθαι· ανάνηψον ούν, ίνα φείσηταί σου Χριστός ο Θεός, 
ο πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου