Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ


 


Στην Χημεία, Αυτός μετέτρεψε τό νερό σέ κρασί.

(Κατά Ιωάννη 2. 1-11)

Στήν Βιολογία, γεννήθηκε χωρίς να έχει συλληφθεί στή κοιλία τής Αγίας μητέρας Του μέ τόν φυσικό τρόπο.

(Κατά Ματθαίον 1. 18-25)

Στήν Φυσική, διέψευσε τό νόμο τής βαρύτητας,

όταν περπάτησε πάνω στά κύματα καί όταν ανελήφθη στούς ουρανούς.

(Κατά Μάρκον 6. 49-51 )

Στήν Οικονομία, απέρριψε τή θεωρία τών Μαθηματικών όταν ταΐσε 5.000 άτομα έχοντας μόνο πέντε άρτους καί δύο ψάρια καί στό τέλος ακόμα περίσσεψαν καί δώδεκα κοφίνια γεμάτα.

(Κατά Ματθαίον 14. 17-21)

Στήν Ιατρική, θεράπευσε αρρώστους, παράλυτους καί τυφλούς χωρίς νά τούς χορηγήσει κανένα φάρμακο. (Κατά Ματθαίον 9.19-22 & Κατά Ιωάννη 9. 1-15)

Ή Ιστορία μίλησε γιά Αυτόν πρίν καί μετά από Αυτόν.

Αυτός είναι τό Άλφα καί τό Ωμέγα, ή αρχή καί τό τέλος.

Αυτός ονομάσθηκε Θαυμαστός, Σύμβουλος, Άρχοντας Ειρήνης, Βασιλιάς τών Βασιλιάδων καί Κύριος τών Κυρίων.

(Ησαΐας 9. 6)

Καθώς είναι γραμμένο στήν Βίβλο ότι κανένας δέν φτάνει στόν Πατέρα Τόν ουράνιο παρά μονάχα διά μέσω Αυτού.

Αυτός είναι ή μόνη οδός (Κατά Ιωάννη 14.6)

Επομένως...

Ποιός είναι Αυτός;

Αυτός είναι Ό Κύριος ,Ό Ιησούς Χριστός.

Οί οφθαλμοί πού διαβάζουν αυτό τό μήνυμα δέν φοβούνται τό κακό.

Τό χέρι πού θά στείλει αυτό τό μήνυμα δέν εργάσθηκε ματαίως.

Τό πιό Ισχυρό πρόσωπο στήν Ιστορία όλου τού κόσμου ήταν Ό Χριστός.

Αυτός δέν είχε δούλους καί παρόλα αυτά τόν καλούσαν Κύριο.

Δέν είχε κανέναν τίτλο σπουδών καί ωστόσο τόν αποκαλούσαν Διδάσκαλο.

Δέν είχε φάρμακα αλλά τόν καλούσαν Γιατρό ψυχών καί σωμάτων.

Δέν είχε στρατό καί όμως οί βασιλιάδες τόν φοβόντουσαν.

Δέν νίκησε ποτέ στρατιωτικές μάχες καί παρόλα αυτά κατέκτησε τόν κόσμο.

Δέν διέπραξε κάποιο έγκλημα καί όμως σταυρώθηκε.

Ετάφη καί παρόλα αυτά ζει...!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου