Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
Εν τή Ερυθρά θαλάσση, τής απειρογάμου νύμφης εικών διεγράφη ποτέ.

Εκεί Μωϋσής διαιρέτης τού ύδατος, ενθάδε Γαβριήλ υπηρέτης τού θαύματος.

Τότε τόν βυθόν επέζευσεν αβρόχως Ισραήλ, νύν δέ τόν Χριστόν εγέννησεν ασπόρως η Παρθένος.

Η θάλασσα, μετά τήν πάροδον τού Ισραήλ, έμεινεν άβατος, η άμεμπτος, 


μετά τήν κύησιν τού Εμμανουήλ, έμεινεν άφθορος, ο ών, καί προών,
καί φανείς ως άνθρωπος Θεός, ελέησον ημάς.
Χερουβικόν....   Από το CD "Εν πόθω θερμώ Σε Χριστέ αγαπώ" της μακαριστής Καθηγουμένης Ξένης μοναχής (+1937 - 2001). Χριστιανικά άσματα από την παράδοση των κατηχητικών σχολείων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου