Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ "ΟΧΙ" ΠΛΗΡΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ


Τὸ νόημα τοῦ ΟΧΙ

 Ἔργῳ τὰς τιμάς... (Βασίλειος Γ. Κουτσούγερας, «Ἠπειρωτικὴ Ἑστία», 1957)
Διαγγέλματα, ἀνακοινώσεις, ἱστορικὰ ἔγγραφα καὶ δημοσιεύσεις ἐποχῆς
 Ἀνακοινωθέντα καὶ διαγγέλματα - «Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.»
 Ἀνακοίνωσις τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ πρὸς τοὺς ἰδιοκτῆτες καὶ ἀρχισυντάκτες τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Τύπου στὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο («Aὐτὴν τὴν ὥραν δὲν θέλω μόνον τὴν πέννα σας. Θέλω καὶ τὴν ψυχήν σας.» Ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρεταννία», 30 Ὀκτ. 1940.) [Μετάφρασις στὰ ἀγγλικὰ, ἀπὸ τὸν Ὑποναύαρχο ἐ.ἀ. Σωτ. Γεωργιάδη] Τὸ ΟΧΙ μὲ τὴν πένα τοῦ Γεωργίου Ἀ. Βλάχου (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», 1940-41):
    «Τὸ στιλέτον» («Κράτος μικρὸν μὲ ἱστορίαν μεγίστην, μήτηρ θηλάσασα τὴν ὑφήλιον...»)
    «Ὅλοι μαζί!» («Καὶ θὰ προχωρήσωμεν καὶ θὰ νικήσωμεν καὶ θὰ σᾶς πετάξωμεν εἰς τὴν θάλασσαν.»)
    «Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Α.Ε. τὸν κ. Ἀ. Χίτλερ, Ἀρχικαγκελλάριον τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους» («Καὶ θ᾿ ἀναμείνη τὴν ἐκ Βερολίνου ἐπιστροφὴν τοῦ δρομέως...»

 «Ὁ Φάκελος τῆς Ἑλλάδος: Τὶ ἔκανε ἡ Ἑλλὰς καὶ τὶ δὲν κάναν οἱ ἄλλοι» (Λάζαρος Πηνιάτογλου, Ἐκδόσεις «Ἑλληνικοῦ Αἵματος», Σεπτ. 1944)
 Τὶ εἶπαν οἱ ξένοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα - «Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες»
 Τὸ ΟΧΙ μέσα ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Time
Ἄλλες ἱστοσελίδες:
 Ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες τοῦ Ἀμερικανοῦ φιλέλληνα Matt Barrett:
    Greece in the Second World War
    «Lest we forget that Noble and Immortal Nation: Greece» (Ἑλληνικὴ ἔκδοσις στὶς Η.Π.Α., 1943)
Τὸ Ἔπος στὸ πεδίο τῶν μαχῶν· τὰ ἱστορικὰ γεγονότα
 Οἱ πρῶτες κρίσιμες ἡμέρες τοῦ πολέμου: Οἱ δυνάμεις τῶν ἀντιπάλων καὶ οἱ πρωταγωνιστές
 Τὸ Ἔπος τοῦ Καλπακίου καὶ τῆς Πίνδου (Ἀλ. Ζαούσης, «Οἱ δύο ὄχθες: 1939-1945», Παπαζήσης, 1987)
 Οἱ πρῶτοι νεκροὶ τοῦ πολέμου (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», Ὀκτ.-Νοέμ. 1999)
 Ἐαρινὴ ἐπίθεσις καὶ Ὕψωμα 731
 Ἡ Γερμανικὴ ἐπίθεσις: Τὸ Ἔπος τῶν Ὀχυρῶν (Βλ. ἐπίσης: Τὸ τεχνικὸ ἔργο (Θ.Π. Τάσιος, ἐφημ. «Τὸ Βῆμα», 3 Μαρτ. 2002))
 Ἡ μάχη τοῦ ὀχυροῦ Ἰστίμπεη (Συναρπαστικὴ καὶ συγκινητικὴ ἀφήγησις τοῦ πολεμιστοῦ, ἀξιωματικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, Γεωργίου Ἀποστολοπούλου)
 Πῶς ἡ «Μαρίτα» ἔπληξε τὸν «Μπαρμπαρόσα» (Γ. Θεοφάνους, Περιοδικὸν «Ἱστορία», Μάιος 1999, Ἰούν. 2000)
 Σύντομο ἱστορικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐποποιίας τοῦ 1940 [Ἑλληνικὸ κείμενο] [Ἀγγλικὸ κείμενο]. (Τοῦ Ὑποναυάρχου ἐ.ἀ. Σωτ. Γεωργιάδη.)
 Ἡ πολεμικὴ προπαρασκευὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ
Πινακοθήκη καὶ δισκοθήκη εποχῆς· ἐκδόσεις, λογοτεχνία καὶ βίντεο
Ἄλλα τραγούδια:
Στῆς Πίνδου μας τὶς κορφὲς (Χορωδία καὶ Μπάντα Γ' Σώματος Στρατοῦ - Ἐλ. Μαυρομάτης, Κ. Γκιγκόπουλος) (mp3 569 KiB)
Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει (Χορωδία καὶ Μπάντα Ἀεροπορίας - Ῥηγίδης, Κολακλίδης, Κωνσταντινίδης) (mp3 535 KiB)

Πηγή : pheidias.antibaro.gr/1940.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου